Missie & VisieMissie

Bij Jong Leren geven we onderwijs waar we trots op zijn. Om elk kind goed onderwijs te bieden, stellen onze scholen hoge ambities en heldere doelen en leggen onze gemotiveerde leraren transparant verantwoording af over resultaten.
 
Scholen die goed onderwijs geven, stimuleren leerlingen het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich binnen hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. De scholen van Jong Leren stimuleren het eigenaarschap bij leerlingen en besteden aandacht aan het zelfsturend leren. Onze leraren geven ruimte, richting en ruggensteun.


Visie

Goed onderwijs richt zich op een brede vorming van leerlingen in een sterk veranderende maatschappij. Scholen van Jong Leren leren kinderen de kernvakken en hebben daarnaast veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. De scholen werken daarbij vanuit drie invalshoeken:


Om dit te bereiken, werkt Jong Leren met haar scholen, schoolleiding, intern begeleiders, teams en bestuur continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het handelen van de leerkracht staat daarbij centraal, omdat zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat het handelen van de leerkracht bepalend is voor de leerwinst van kinderen.
 
De visie van Jong Leren is nader uitgewerkt in de beleidsnotitie 'Visie op onderwijs en kwaliteit'