Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van Jong Leren en onze scholen.


De Kameleon ontvangt steun voor verduurzaming van minister   15-11-2018

Vanochtend heerste er een opgewonden sfeer op Basisschool De Kameleon in Zwanenburg; minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte er bekend dat De Kameleon voor haar vernieuwbouw een subsidie van 350.000 euro krijgt. Met deze subsidie wordt het schoolgebouw duurzaam, innovatief en aardgasvrij gerenoveerd. Nog tien andere scholen in Nederland ontvangen een bijdrage. De minister kon wel merken dat de kinderen van De Kameleon hebben geleerd wat duurzaamheid betekent, en wat ‘goede’ energie is: “loop energie”, schone lucht en zonne energie. Zij kreeg vragen voorgeschoteld als: “hoeveel zonnepanelen passen er op het dak van onze school?” Kinderen van de leerlingenraad zich verder af of de minister zelf ook de kraan dicht doet bij het tandenpoetsen en of zij zelf ook een moestuin heeft, zoals de school die heeft.

Lees hieronder het volledige persbericht en bekijk het filmpje (volgt zsm).
 

Persbericht: Kameleon ontvangt bijzondere steun voor verduurzaming
Basisschool De Kameleon in Zwanenburg ontvangt 350.000 euro van het Rijk om haar duurzame, innovatieve en ambitieuze renovatieplannen uit te kunnen voeren. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte dat vandaag bekend op de school. Het ministerie trekt miljoenen uit voor duurzame en aardgasvrije schoolgebouwen in het hele land. Nog tien andere scholen in Nederland ontvangen een bijdrage. De plannen van De Kameleon zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en partners als NMCX en C-creators.

Wat wethouder John Nederstigt (Duurzame Ontwikkeling en Onderwijs, gemeente Haarlemmermeer) betreft, is De Kameleon een proeftuin en wordt de opgedane kennis gebruikt om andere scholen in de regio te verbeteren. Hij is dan ook blij met de toekenning: “Ik vind het geweldig dat de minister ons steunt en een bijdrage levert om van De Kameleon de meest circulaire, energiezuinige en frisse school in Haarlemmermeer te maken. Dit moet een fijne en gezonde plek worden, waar kinderen goed kunnen leren en waar leraren met plezier lesgeven. Het mooiste aan de plannen is misschien nog wel dat het een samenwerking is tussen verschillende partijen én de leerlingen. Door samen op te trekken maken we hier een heel bijzonder project van: duurzaam en toekomstbestendig.”

Communityschool
Ook de directeur van De Kameleon is trots: “Op communityschool De Kameleon is duurzaamheid een belangrijke pijler en we besteden hieraan veel aandacht binnen en buiten de les. Afval scheiden, duurzaam gedrag, recyclen: allemaal thema’s die we behandelen. Ondertussen proberen we als school zelf ook het goede voorbeeld te geven. We hergebruiken veel materiaal, tuinieren in onze moestuin en we koken met die producten. Ook organiseren we met de kinderen allerlei activiteiten voor de buurt. Bij die visie past natuurlijk een duurzaam en toegankelijk gebouw! Dankzij de steun van het ministerie kunnen we nu aan de slag om onze ambities waar te maken.”

Gezond klimaat
Het innovatieprogramma van minister Ollongren moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd het klimaat in de scholen zelf verbeteren. Want op veel scholen blijken de temperatuurbeheersing en de ventilatie een probleem. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten. Dat dit een onderwerp is dat leeft, blijkt uit het grote aantal aanvragen: maar liefst 92 basisscholen hebben zich aangemeld voor het programma.

Ervaringen delen
De gemeente Haarlemmermeer en schoolbesturen hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van circulaire en duurzame leeromgevingen. Met de renovatie van De Kameleon brengen ze die in praktijk en maken ze tegelijkertijd gebruik van de expertise van NMCX en C-creators. De verduurzaming van dit schoolgebouw staat niet op zichzelf: ook toekomstige verbouwingsprojecten op scholen kunnen hiervan profiteren, in Haarlemmermeer en daarbuiten. Bovendien laat De Kameleon zien dat een gezond schoolgebouw, gemaakt van hernieuwbare of recyclebare producten, mogelijk is.


 
Top


Jaarverslag 2017: “Wij geven ruimte”    19-07-2018

In ons Jaarverslag 2017 blikken we terug op de veranderingen en innovaties die Stichting Jong Leren heeft doorgemaakt. Een paar vernieuwingen zijn extra uitgelicht. Wist je bijvoorbeeld dat er een keuken als leslocatie op een van onze scholen staat? Koken heeft alles in zich: sociale vaardigheden, taal en rekenen. We geven een inkijkje in omgaan met eigenaarschap, interne mobiliteit en onze leernetwerken. Verder delen we graag onze ervaringen met iPads voor kleuters en onze relatie met gemeenten.  

Top


De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren   17-07-2018

De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren

De ouders en leerkrachten van de RK Basisschool St. Jozef en CBS Halverwege in Halfweg stemmen in met het fusieplan van deze twee scholen. Na intensief overleg met beide MR-en is iedereen akkoord: vanaf het volgend schooljaar gaan ouders en kinderen al merken dat zij naar de nieuwe fusieschool gaan. Per 1 augustus gaan beide scholen verder onder de naam Jong Geleerd. Het doel is om een nieuwe school binnen een Integraal Kindcentrum te realiseren. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het Margrietplantsoen in Halfweg. De planning van deze nieuwbouw is in handen van de gemeente.

Ouders
Op 17 mei hebben alle ouders een rondleiding gekregen op beide scholen en zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe fusieschool, en hoe de tussenperiode tot de fysieke fusie wordt ingericht. De komende periode worden het nieuwe onderwijsconcept, de opvang en de interconfessionele identiteit in overleg met de ouders verder uitgewerkt.

Integraal Kindcentrum

Sinds 2016 is de wens uitgesproken om beide scholen te laten fuseren met als doel om een Integraal Kind Centrum in Halfweg te realiseren, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs geboden kunnen worden. Hiermee speelt Stichting Jong Leren, waaronder beide scholen vallen, in op de demografische ontwikkelingen en behoefte binnen de gemeente. De nieuwe school voorziet in de behoefte van ouders en de gemeente om voor christelijk - Rooms Katholiek en Protestants Christelijk - onderwijs te kunnen kiezen.
 
Tussenperiode
In de tussenliggende periode zijn de groepen verdeeld over de twee huidige gebouwen: een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. Om de ouders tegemoet te komen bij het brengen en halen van hun kinderen, zit er een verschil tussen de schooltijden van beide scholen van 5 minuten.
 
Onderwijs
De basis voor het nieuwe onderwijsconcept is tijdens een werkconferentie en een aantal studiedagen verwoord als: Onderwijs met aandacht, kwaliteit en duidelijkheid. Hierbij staat het kind centraal en is de driehoek kind-ouder-school belangrijk. De nieuwe school beoogt hiermee dat alle kinderen zich veilig en gelukkig voelen op school en dat zij in verbinding staan met hun eigen omgeving. Iedere leerling leert zijn of haar eigen keuzes te maken om als zelfstandige, ambitieuze en verantwoordelijke tiener de school te verlaten.


 
Top


JL.nu magazine: Ouderbetrokkenheid   07-06-2018

Ouderbetrokkenheid gaat verder dan ouderparticipatie; we vinden dat ouders meer moeten kunnen doen dan helpen als luizenmoeder, sportcommissie of school-tuinier. We gaan voor samenwerking, of wel ‘bondgenootschap’ tussen ouder, kind en leerkracht rondom de schoolontwikkeling van het kind. In ons personeelsblad JL lees je onder andere hoe verschillende scholen deze samenwerking ingevuld hebben. Variërend van een bijeenkomst rondom de invoering van een nieuwe methode of een projectgroep tot het sluiten van een ouderovereenkomst.  

Top


Scholen Jong Leren maken werk van nieuwe privacywetgeving   18-05-2018

Sinds december vorig jaar staat het onderwerp ‘informatiebeveiliging en privacy’ op de agenda van alle 29 Jong Leren-scholen. Vanwege de veelomvattendheid van dit onderwerp, is stapsgewijs hieraan gewerkt. Beveiligings- en privacyrisico’s zijn geanalyseerd, aanvullende maatregelen zijn getroffen, beleid m.b.t. privacy is vastgesteld, verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met verwerkers, het dataregister wordt gemaakt en werk en autorisatie afspraken zijn aangescherpt. Sinds maart 2018 wordt gewerkt aan de bewustwording bij alle medewerkers. Wekelijks ontvangen de medewerkers weetjes en tips over privacyproof handelen. Informatiebeveiliging en privacy is geen project dat we kunnen afronden. We zullen er dagelijks werk van blijven maken. Op www.jl.nu/ouders staat ons beleid en andere documenten (in ontwikkeling).  

Top