Identiteitsbeleid


Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs, heeft als doel om, met de Bijbel als bron, christelijk geïnspireerd onderwijs te verzorgen, met hart voor het kind en zorg voor elkaar, in de hele regio waarin de organisatie werkzaam is. In dit document wordt de leidraad omschreven die de scholen van Jong Leren gebruiken om de identiteit van hun scholen vorm te geven.