Informatievoorziening gescheiden ouders


Dit protocol geeft uitleg over de wijze waarop scholen van Jong Leren omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders. Het uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat.
Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat van de school verwacht mag worden, en wat van de ouders wordt verwacht en welke informatie de gescheiden ouders krijgen als zij wel/niet het ouderlijk gezag hebben.