School, kind en scheidingDit protocol Kind, school en scheiding geeft uitleg over de wijze waarop scholen van Jong Leren omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders en de wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders. Het uitgangspunt is dat het belang van het kind voorop staat. 

Ouders die gescheiden van elkaar wonen, kunnen gevraagd worden om dit informatieformulier in te vullen zodat de school op de hoogte is van gemaakte afspraken t.a.v. het kind of de kinderen.