Aannamebeleid


Bij scholen van Jong Leren zijn alle kinderen hartelijk welkom. Binnen Jong Leren wordt geen onderscheid gemaakt tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag van het onderwijs op de school respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven.  In het aanname protocol wordt de aanname procedure beschreven.