Aannamebeleid


Bij scholen van Jong Leren zijn alle kinderen hartelijk welkom. Binnen Jong Leren wordt geen onderscheid gemaakt tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag van het onderwijs op de school respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven.  

In het aannamebeleid wordt de aanname procedure beschreven en wat belangrijk is om te weten als u uw kind wilt inschrijven bij een school van Jong Leren. 

Aannameprocedure op hoofdlijnen

Voordat uw kind op school kan starten, doorloopt u globaal de de volgende stappen: