Tienercollege 10&Meer

 

 

10&Meer is een school die speciaal voor kinderen is opgezet, die meer tijd of meer uitdaging nodig hebben om op weg te gaan naar het diploma dat bij hun ambitie past. Het tienercollege zorgt voor een doorgaande leerlijn zonder ‘knip’ tussen primair en voortgezet onderwijs.Startfase

Op maandag 31 januari 2022 heeft 10&Meer de deuren in Nieuw-Vennep geopend voor de eerste 10 leerlingen. Er wordt gestart met leerlingen uit groep 7, afkomstig van Jong Leren scholen. Volgend schooljaar zijn leerlingen uit groep 7 en 8 vanuit alle Haarlemmermeerse basisscholen welkom.

10&Meer kent een groeimodel. Deze onderwijsvorm is uiteindelijk bedoeld voor Haarlemmermeerse leerlingen tussen de 10 en 14 jaar. Gefaseerd groeit 10&Meer door naar een school met leerlingen in de leeftijd van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs en van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.

 

Inrichting onderwijs

Een team van (op dit moment) drie leraren staan klaar om leerlingen onderwijs te bieden dat bij hen past, waarbij nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd en vanuit vakoverstijgende thema's wordt gewerkt. 

Door samenwerking tussen de intiatiefnemers (zie onder) is een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs gegarandeerd. Een leerling die het juniorcollege verlaat kan daardoor doorstromen naar de derde klas van bijvoorbeeld mavo, havo of vwo.

De definitieve niveaubepaling wordt uitgesteld tot de leerling klaar is voor de overstap naar een VO-school. 

 

Initiatief
In 2020 hebben de Jong Leren en IRIS (het schoolbestuur van het Herbert Visser College) en Jong Leren de handen ineen geslagen om te gaan onderzoeken of een tienercollege voor Haarlemmermeer mogelijk is. Met dit initiatief zetten beide partijen zich in voor het verhogen van de kansengelijkheid en een zachte landing in het VO. Een kwartiermakersgroep met medewerkers van Jong Leren en het Herbert Visser College hebben gezamenlijk de inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen getroffen. Half december 2020 heeft de Gemeente Haarlemmermeer officieel groen licht gegeven voor het tienercollege.
Lees het artikel over de aanleiding en voorbereidingen van 10&Meer. 

Meer informatie:
Bekijk de website: www.10enmeer.nl. 

10&Meer is nadrukkelijk bedoeld voor alle kinderen in Haarlemmermeer die aan het profiel voldoen, ongeacht de school waar zij op zitten.