Samen OpleidenSamen met de Pabo van Hogeschool Leiden en 8 andere schoolbesturen in de regio maakt Jong Leren deel uit van Samen Opleiden. Het doel van dit overkoepelende initiatief is de versterking van de samenwerking tussen enerzijds de opleiding (Pabo) en anderzijds de praktijk op onze scholen, door het delen van kennis, ervaring en personeel. Samen Opleiden
In dit Samen Opleiden traject doen flexibele voltijd studenten van de pabo extra veel praktijkervaring op, doordat deze studenten twee keer zoveel stage lopen als reguliere voltijdstudenten. Het werken op school is onderdeel van de studie. Door de nauwe samenwerking tussen opleiding en praktijk ontstaat een verbindende kracht die ervoor zorgt dat deze studenten nog beter voorbereid zijn op het beroep van leerkracht.

Toekomstgericht
Het vertrekpunt van dit traject is het dynamische beroepsbeeld van de leerkracht van de toekomst. Het curriculum wordt vanuit vijf ontwerpprincipes vormgegeven: 
Voor wie?
Het betreft studenten die de Flexibele Voltijd Pabo volgen. Binnen deze opleiding is meer ruimte voor eigen initiatief en eigen invulling van stageopdrachten. Je bent als student geschikt voor dit traject wanneer je enthousiast, kritisch en proactief bent en een goed reflectief vermogen hebt. Daarnaast moeten de studenten een deel van de theorie zelfstandig kunnen verwerken. Na het afstuderen ontvangen zij een certificaat.

Opleidingsscholen
Omdat het van belang is dat de school en de mentor van een student op de hoogte zijn van de inhoud en vorm van de opleiding werken we met speciale opleidingsscholen binnen Jong Leren.

Jong Leren heeft vier opleidingsscholen (en twee aspirant opleidingsscholen): 
De Franciscus (Bennebroek), De Ark (Heemstede), ‘t Venne (Nieuw-Vennep) en KC de Molenwerf (Heemstede).

Belangrijke kenmerken van een opleidingsschool zijn:
Toekomstige collega’s opleiden gebeurt samen met het hele team.
Het bieden van een rijke leeromgeving.
Inhoudelijke afstemming tussen de opleiding en de school.
De school heeft een vast aanspreekpunt voor studenten en stagiairs.
Mentoren zijn gedegen opgeleid om stagiairs en studenten goed te kunnen begeleiden.

Mentor
Door de extra stage-uren kan de student meer in de praktijk leren. Daarom is een belangrijke rol weggelegd voor de mentor van de studenten. Mentoren nemen daarom deel aan verschillende mentoren werkplaatsen. De mentor is daardoor in staat een groter deel van de vaardigheden van de student te trainen, waardoor deze een collega in opleiding wordt. De student wordt zo onderdeel van het schoolteam, waardoor samen leren in de praktijk mogelijk wordt.

Schoolopleider
De schoolopleider werkt samen met de lerarenopleider vanuit Hogeschool Leiden en is de verbinder tussen de Pabo en de opleidingsscholen. De schoolopleider verzorgt de stagebegeleiding, plaatsing en beoordeling. Ook geeft de schoolopleider binnen de stichting een deel van de vaardigheidstrainingen op basis van het curriculum van de opleiding, de mentoren werkplaats en de traject middagen.

Voor meer informatie over dit traject kun je contact opnemen met schoolopleider Marije de Vos: marije.devos@jl.nu.