Day-A-Week-school (DWS)


Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben: Day a Week School Jong Leren
Wanneer bovenbouw leerlingen van onze scholen behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt Jong Leren de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niet op basis van het IQ. Hiervoor een speciale selectieprocedure beschikbaar. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen.

DWS-Leerlingen uit Zuid-Kennemerland gaan sinds 2017 naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. Per 2019 kunnen ook leerlingen van scholen uit Haarlemmermeer en de regio Aalsmeer terecht bij DWS Jong Leren. De eerste DWS die door een schoolbestuur is gerealiseerd in plaats van door een samenwerkingsverband passend onderwijs. DWS Jong Leren heeft twee locaties: in Nieuw-Vennep en in Vijfhuizen.

De Day a Week School is een Brits onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafden, dat in 2009 in Nederland geïntroduceerd is. Alle scholen van Jong Leren kunnen hun leerlingen aanmelden voor de DWS Zuid-Kennemerland of DWS Jong Leren voor de regio’s Aalsmeer, Haarlemmermeer en Nieuw-Vennep.  
Lees meer over de DWS via: www.dayaweekschool.nl.