Day-A-Week-school (DWS)


Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben: Day a Week School Jong Leren
Wanneer bovenbouw leerlingen van onze scholen behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen, biedt Jong Leren de mogelijkheid om een dag per week naar de Day a Week School (DWS) te gaan. De school selecteert kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niet op basis van het IQ. We spreken dan over cognitief talentvolle kinderen met een sterk creatief denkvermogen. Hiervoor is een speciale selectieprocedure beschikbaar.

Lees het artikel over DWS Jong Leren dat in ons personeelsmagazine is verschenen.

Bekijk ons filmpje waarin leerlingen en leerkrachten van DWS Jong Leren vertellen:
Wat houdt DWS in?

Een DWS groep bestaat uit leerlingen van verschillende leeftijden. Zij komen van verschillende scholen en werken een hele dag per week samen op een aparte locatie. Zij worden daarin begeleid door een gespecialiseerde leerkracht. Een van de doelstellingen is dat de kinderen leren leren. Daarnaast proberen wij hun leerplezier te verhogen en demotivatie te voorkomen. Er wordt aandacht besteed aan o.a. zelfsturend leren, samenwerken en doorzetten. De lesactiviteiten bestaan bijv. uit filosofie, wiskunde, teamuitdagingen, eigen projecttijd en denkpuzzels.

DWS Zuid-Kennemerland
DWS-Leerlingen uit Zuid-Kennemerland gaan sinds 2017 naar locaties in Aerdenhout en Haarlem-Oost. Dit aanbod wordt verzorgd door Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

DWS Jong Leren
Per 2019 kunnen ook leerlingen van scholen uit Haarlemmermeer en de regio Aalsmeer terecht bij DWS Jong Leren. De eerste DWS die door een schoolbestuur is gerealiseerd in plaats van door een samenwerkingsverband passend onderwijs. DWS Jong Leren heeft drie locaties: in Nieuw-Vennep en in Vijfhuizen, en sinds 1 februari 2021 ook in Aalsmeer.
Wat zeggen leerlingen over DWS?

"DWS is megaleuk en superleerzaam"
"Heel gezellig, leuk en moeilijk"
"Ik vind het leuk en de teamuitdaging wil ik wel vaker"
"Ik vind het fijn om een dag in de week hier te zijn"

Wat vertelt de media over DWS?
Nieuwsblad Haarlemmermeer, 6 maart 2019
Witte Weekblad, 22 januari 2019

Is DWS ook voor mijn kind(eren)?

Ieder jaar vindt er een identificatieprocedure plaats om te bepalen welke leerlingen het DWS onderwijs het meest nodig hebben. Dit gebeurt in de periode van september t/m december. De leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 krijgen daarbij specifieke, uitdagende opdrachten aangeboden, waardoor zowel hun analytische als hun creatieve denkvermogen wordt aangesproken. Als de kinderen daaraan werken worden zij geobserveerd door de leerkracht, ondersteund door de IB-er en eventueel een externe medewerker van DWS. Er wordt hierbij minder aandacht besteed aan de antwoorden (het product) en meer aan de manier van denken (het proces).

Zowel de observaties bij deze opdrachten als de informatie die wij als school over alle kinderen hebben, worden meegenomen in de afweging van welke kinderen wij willen voordragen voor deelname aan DWS. Deze kinderen worden vervolgens met de DWS coördinatoren besproken in een nagesprek. Dit gebeurt conform de IBP-wet. Tijdens dat nagesprek zal het besluit worden genomen welke kinderen de DWS voorziening op dat moment het meest nodig hebben. De ouders/verzorgers van deze kinderen worden vervolgens geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Na deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om toestemming te geven tot deelname. De groepen starten in januari.

Oorsprong
De Day a Week School is een Brits onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafden, dat in 2009 in Nederland geïntroduceerd is. Alle scholen van Jong Leren kunnen hun leerlingen aanmelden voor de DWS Zuid-Kennemerland of DWS Jong Leren voor de regio’s Aalsmeer, Haarlemmermeer en Nieuw-Vennep.