De kunst van het leren

Jong Leren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken.

De opdracht van Jong Leren, het verzorgen van goed onderwijs, komt tot uiting in onze slogan: 'De kunst van het leren'. Het woord kunst staat enerzijds voor vakmanschap, anderzijds voor creativiteit en inventiviteit. Belangrijke competenties, zeker waar het leren betreft, voor onze leerlingen, maar ook voor de volwassen professionals die bij Jong Leren werken. Hoe wij dit doen, nu en in de toekomst, lees je in onze Beleidsagenda.
 
Jong Leren is per 1 januari 2016 voortgekomen uit een fusie tussen VPCO De Basis en stichting de la Salle. Het schoolbestuur heeft bevoegd gezag over 26 scholen in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer met 500 medewerkers en bijna 5700 leerlingen. Bekijk de plattegrond (Waar staan onze scholen?) om te zien waar de scholen staan.
 
Jong Leren werkt op regionaal niveau op verschillende terreinen samen, zoals: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, vervanging van leerkrachten en afstemming met het voortgezet onderwijs.