SamenwerkingsverbandenOm ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken regulier en speciaal onderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. 

Jong Leren heeft scholen in drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs:
Financiering extra ondersteuning
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan meer geld worden ingezet voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.