Alle kinderen verdienen passend onderwijsJong Leren vindt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. De stichting gaat uit van hun talenten en mogelijkheden en onze scholen bieden kinderen uitdagend onderwijs. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Hier bereiden medewerkers van Jong Leren hen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs en helpen zij hen hun plek in de samenleving te vinden. Het speciaal (basis) onderwijs is er voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. 

Sinds 1 augustus 2014 legt de Wet Passend Onderwijs een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat ook de scholen van Jong Leren ervoor verantwoordelijk zijn alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale (basis)scholen samen in regionale Samenwerkingsverbanden.
 
Passend onderwijs bij Jong Leren
De scholen van Jong Leren nemen hun zorgplicht uiterst serieus. Diverse scholen werken samen, of ontwikkelen manieren om nog passender onderwijs te bieden. Ze doen dit voor kinderen die extra hulp nodig hebben, maar ook om kinderen extra uit te dagen. Deze praktijkvoorbeelden geven een indruk van passend onderwijs binnen onze stichting:
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze.
Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geef dit dan direct aan. Ook als u uw kind bij meerdere scholen aanmeldt. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om uw kind een passende onderwijsplek te bieden.

Ondersteuningsfaciliteiten voor onze leerlingen