SBA: 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen'


Strategische beleidsagenda 2016-2020.
In samenspraak met de directeuren, IB'ers en beleidsmedewerkers heeft het College van Bestuur (CvB) de strategische keuzes van Jong Leren bepaald aan de hand van vier pijlers en bijbehorende onderwerpen:
De keuzes vormen kaders voor de individuele schoolplannen 2016-2020 en geven tegelijkertijd ruimte aan scholen om hieraan een eigen invulling te geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden, of op vormgeving van een gekozen onderwijsconcept.

U kunt hier de SBA 2016 - 2020 en de SBA poster van Jong Leren downloaden.


Jaarlijkse cyclus van evaluatie en herziening
Elk schooljaar evalueert Jong Leren de resultaten uit de strategische beleidsagenda en stelt de stichting acties op voor het komende schooljaar. Hierbij beschrijven we het eerstkomende jaar zo concreet en gedetailleerd mogelijk en kijken we ook alvast vooruit naar de jaren die volgen. Het CvB neemt een voorgenomen besluit over de inhoud van de SBA en legt de strategische beleidsagenda voor aan de GMR (voor advies) en de RvT (ter goedkeuring).
Deze cartoon is gemaakt tijdens een studiedag voor alle medewerkers van Jong Leren scholen (2016).