SBA: 'Wij geven ruimte, wij dagen uit, wij leren samen'Strategische beleidsagenda 2016-2020
Het College van Bestuur (CvB) heeft samen met directeuren, IB'ers, beleidsmedewerkers en medewerkers de strategische keuzes van Jong Leren vastgesteld. Er is gekozen om dit aan de hand van vier pijlers te doen. Dit zijn de pijlers, uitgewerkt in thema's: 
De SBA geeft richting aan het schoolplan dat onze scholen iedere twee jaar opstellen. Onze scholen hebben de ruimte om eigen invulling aan de strategische keuze te geven, bijvoorbeeld op basis van de eigen leerlingpopulatie en/of het gekozen onderwijsconcept.

SBA in beeld
We hebben een aantal van onze directeuren gevraagd om vanuit hun eigen ervaring onze scholen iets te vertellen over de speerpunten uit de strategische beleidsagenda van Jong leren. Bekijk ons filmpje over de SBA: 


U kunt de volledige Strategische Beleidsagenda via deze link lezen: SBA 2016 - 2020.
We zijn gestart met een een posters met een samenvatting van de SBA voor de periode 2016-2020. 
Na evaluatie in 2017 hebben we de poster na een interne evaluatie aangepast voor de periode 2018-2022. 
 


Jaarlijkse cyclus van evaluatie en herziening
Elk schooljaar evalueert Jong Leren de resultaten uit de strategische beleidsagenda en stelt de stichting acties op voor het komende schooljaar. Hierbij beschrijven we het eerstkomende jaar zo concreet en gedetailleerd mogelijk en kijken we ook alvast vooruit naar de jaren die volgen. Het CvB neemt een voorgenomen besluit over de inhoud van de SBA en legt de strategische beleidsagenda voor aan de GMR (voor advies) en de Raad van Toezicht (ter goedkeuring).

In 2019 gaan we opnieuw in gesprek over de SBA, zodat we per 1 januari 2010 een geactualiseerde Strategische Beleidsagenda hebben.