Identiteit
Jong Leren is een confessionele organisatie en wil haar leerlingen inspirerend onderwijs aanbieden vanuit onze christelijke traditie. 

Waarden als liefde, respect, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en geborgenheid zijn voor ons de basis waaruit we werken, met hart voor het kind en zorg voor elkaar.

Jong Leren wil dat kinderen hun school ervaren als een veilige en inspirerende gemeenschap en leeromgeving. Tijdens hun schooltijd leren kinderen belangrijke keuzes te maken, waarbij ze een waardevolle bijdrage leveren aan het samenleven met anderen.

Op de scholen van Jong Leren zijn alle leerlingen welkom, ongeacht afkomst of levensbeschouwing.


Wij hechten aan de brede diversiteit van de christelijke traditie. Het is voor ons belangrijk dat onze scholen hun protestants-christelijke, rooms-katholieke of interconfessionele identiteit behouden en blijven ontwikkelen. Uiteraard binnen de context van de hedendaagse samenleving en de eigen omgeving van de school. Dat komt tot uitdrukking in levensbeschouwelijk leren, de competenties van leerkrachten en teams en de maatschappelijke rol van de school. Iedere school geeft naar eigen inzicht invulling aan de eigen identiteit.