IntegriteitscodeBinnen Jong Leren vinden wij het belangrijk dat wij integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen en dat dit zichtbaar is in onze interne en externe omgangsvormen. Hierbij zien wij de volgende kernwaarden als leidend: Openheid, Betrouwbaarheid, Respect, Vertrouwen en Hart voor het kind.
 

Samen willen we ervoor zorgen dat wij een gezonde, transparante en open organisatie zijn. We houden elkaar scherp op zaken waarvan we vermoeden dat het een ander kan benadelen of een vervelend gevoel kan geven. We moeten elkaar hierop kunnen aanspreken. Daarom is deze integriteitscode opgesteld. Hierin is te lezen hoe we dit samen willen blijven realiseren.