VeiligheidsplanVeiligheidsplan
Basisscholen zijn verplicht om de veiligheid op school te waarborgen. Jong Leren is van mening dat de school een veilige plek moet zijn. 

In dit veiligheidsplan beschrijft de school welke afspraken zijn gemaakt om de sociale en fysieke veiligheid op school te garanderen. Naast de school zijn ook de ouders en leerlingen, de gemeente en overheid betrokken bij de veiligheid op school.

Het veiligheidsplan is een totaaloverzicht (kapstok) van alle afspraken die binnen de Jong Leren scholen zijn gemaakt om op de meest uiteenlopende terreinen de veiligheid te waarborgen. Een aantal afspraken is apart onder de aandacht gebracht.