Gedrag- en pestprotocol


Pesten is helaas een probleem. Hoewel we op onze scholen streven naar een veilige leeromgeving, kan het voorkomen dat er gepest wordt. Scholen zijn wettelijk verplicht om het pesten aan te pakken, maar vooral om pesten en ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarom hebben alle Jong Leren-scholen een programma geïmplementeerd, gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt expliciet aandacht besteed aan het voorkomen en omgaan met pesten. 

In het gedrag- en pestprocol beschrijven we op hoofdlijnen hoe we omgaan met een pestsituatie en op welke afspraken we hebben gemaakt om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. 

Voor meer informatie over hoe de school van uw kind(eren) hiermee omgaat, verwijzen we u naar de schoolwebsite of schoolgids.