Informatiebeveiligings- en privacy beleid


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Stichting Jong Leren heeft voor alle aangesloten scholen een gezamelijk informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP) vastgesteld. Hierin staan afspraken, richtlijnen en maatregelen die op alle scholen doorgevoerd zijn (of worden op korte termijn). Op basis van dit IBP-beleid zijn verschillende protocollen, gedragscodes en regelingen ontwikkeld of geactualiseerd.