MeldcodeDit protocol geeft uitleg over de wijze waarop scholen van Jong Leren handelen bij vermoeden van kindermishandeling of kindermisbruik.