KlokkenluidersregelingIn de klokkenluidersregeling staat de procedure beschreven voor het melden van vermoeden van een misstand binnen de organisatie door medewerkers of door overige belanghebbenden. Onze klokkenluidersregeling is in 2022 aangepast op basis van de Europese wet- en regelgeving.