Informatiepagina voor oudersOver Jong Leren


Jong Leren is een schoolbestuur voor 29 confessionele basisscholen in 6 gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer met 500 medewerkers en bijna 5700 leerlingen. Het schoolbestuur is een stichting en is het bevoegd gezag voor deze scholen.
 

Het bestuur houdt toezicht op de aangesloten scholen. Een team van beleidsmedewerkers ondersteunt de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovaties, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, gebouwonderhoud, communicatie en ICT-ontwikkeling.

Daarnaast werkt Jong Leren op regionaal niveau op verschillende terreinen samen, zoals: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, vervanging van leerkrachten en afstemming met het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over Jong Leren

Afspraken en protocollen

 

Hieronder vindt u een aantal regelingen, protocollen en afspraken die door alle scholen gezamenlijk zijn vastgesteld:

Aanname protocol
Afspraken internet gebruik leerlingen
Beleid internet, sociale media en BYOD
Gedragscode internet leerlingen en ouders
Gedragsprotocol ouders
Gescheiden ouders
IBP beleid (privacy)
Privacyreglement
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Meldcode 
Schorsing en verwijdering
Vakantierooster


Inspectierapporten


Iedere basisschool wordt eens per vier jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. Dit geldt ook door de overkoepelende stichting. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld en krijgen scholen aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Hierdoor is het mogelijk dat het beeld dat van uw school geschetst wordt niet altijd overeenkomt met de actuele situatie. Alle rapporten vindt u op de website van de inspectie.

Begin 2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de Stichting en 6 Jong Leren-scholen: Halverwege, Molenwerf, 't Venne, Bommelstein, De Reiger en De Paradijsvogel. Wij kunnen ons goed vinden in het rapport en de aanbevelingen. 
 

Jaarverslagen van Jong Leren


Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015