Informatiepagina voor ouders


Jong Leren?

Jong Leren is een schoolbestuur voor 29 confessionele basisscholen in 6 gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Aalsmeer met 500 medewerkers en bijna 5700 leerlingen. Het schoolbestuur is een stichting en is het bevoegd gezag voor deze scholen.
 

Het bestuur houdt toezicht op de aangesloten scholen. Een team van beleidsmedewerkers ondersteunt de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovaties, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, gebouwonderhoud, communicatie en ICT-ontwikkeling.

Daarnaast werkt Jong Leren op regionaal niveau op verschillende terreinen samen, zoals: Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, kinderopvang, vervanging van leerkrachten en afstemming met het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie over Jong Leren

Afspraken en protocollen

Hieronder vindt u een aantal regelingen, protocollen en afspraken die door alle scholen gezamenlijk zijn vastgesteld:
 

Aanname protocol
Afspraken internet gebruik leerlingen
Beleid internet en sociale media
Gedragscode internet leerlingen en ouders
Gedragsprotocol ouders
Gescheiden ouders
Jaarverslag 2016 - 2017
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Meldcode 
Schorsing en verwijdering
Vakantierooster