Informatiepagina voor oudersStichting Jong Leren is het schoolbestuur met bevoegd gezag, dat toezicht houdt op de aangesloten scholen. Een team van beleidsmedewerkers ondersteunt de scholen bij onder andere de onderwijskwaliteit- en ontwikkeling, innovaties, financiële exploitatie, personeelsontwikkeling, gebouwonderhoud, communicatie en ICT-ontwikkeling.

Onze scholen hebben gezamenlijk een aantal regelingen, protocollen en afspraken vastgesteld.
Jaarlijks verschijnt een stichtingsbreed jaarverslag. 
 

Afspraken en protocollen

Aanname protocol
Identiteitsbeleid 
Internet, sociale media en BYOD 
Gedragsprotocol ouders
Gescheiden ouders
IBP beleid (privacy)
Privacyreglement
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Meldcode 
Schorsing en verwijdering
Vakantierooster


Inspectierapporten

Iedere basisschool wordt eens per vier jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. Dit geldt ook door de overkoepelende stichting. Hierbij wordt de kwaliteit van het onderwijs beoordeeld en krijgen scholen aanbevelingen om mee aan de slag te gaan. Hierdoor is het mogelijk dat het beeld dat van uw school geschetst wordt niet altijd overeenkomt met de actuele situatie. Alle rapporten vindt u op de website van de inspectie.

Begin 2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan de Stichting en 6 Jong Leren-scholen: Halverwege, Molenwerf, 't Venne, Bommelstein, De Reiger en De Paradijsvogel. Wij kunnen ons goed vinden in het rapport en de aanbevelingen. 

 

Jaarverslagen van Jong Leren

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015