Gedragsprotocol ouders


We streven binnen Jong Leren naar een veilige leer- en werkomgeving. Alle medewerkers, ouders en leerlingen dienen zich correct en respectvol tegenover elkaar te gedragen en maken geen onderscheid op huidskleur, ras, religie of afkomst.  In dit gedragsprotocol kunt u in grote lijnen lezen, hoe er gehandeld wordt, wanneer het personeel geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag van ouders. In dit gedragprotocol ouders (en het bijbehorende registratieformulier) willen we grenzen aangeven van wat acceptabel geacht wordt en onacceptabel is. Het omgaan met dit gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie.