Schorsing en verwijderingBinnen scholen van Jong Leren willen we leren en werken in een veilige omgeving. We willen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen wordt op onze scholen niet getolereerd. Bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag worden gepaste maatregelen genomen. De maatregelen en stappen worden in het protocol schorsing en verwijdering beschreven.