Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Dat is op scholen van Jong Leren niet anders. Klachten van serieuze aard met betrekking op de directe invloedsfeer van de school, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken.
 
Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon.
 
Interne contactpersoon
De interne contactpersoon is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, of ondersteunen in een te volgen traject, zoals:   
Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en/of fysiek geweld waarbij vermoeden is van een strafbaar feit, dienen altijd gemeld te worden bij de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon. Deze neemt na overleg met de klager dan direct contact op met de directie en het bestuur.
 
Externe vertrouwenspersoon
Bernadette Hes-Boots (in-B-tween advies)
mail: bernadettehes@gmail.com
tel: 06 2553 8458

Externe klachtencommissie
Soms zijn er klachten die u niet bij de school en/of het bestuur kan/wil neerleggen, maar liever rechtstreeks bij een landelijke externe klachtencommissie. Jong Leren is bij zo’n landelijke commissie aangesloten: de Stichting Onderwijsgeschillen.
 
Stichting Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling 2018