Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt, zijn weleens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Dat is op scholen van Jong Leren niet anders. Klachten van serieuze aard met betrekking op de directe invloedsfeer van de school, zoals begeleiding en/of beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten, kunt u allereerst met de betrokkene(n) bespreken.
 
Als een klacht niet opgelost kan worden in onderling overleg, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon.
 
Interne contactpersoon
De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De interne vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, of ondersteunen in een te volgen traject, zoals:  Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en/of fysiek geweld waarbij vermoeden is van een strafbaar feit, dienen altijd gemeld te worden bij de interne of de externe vertrouwenspersoon. Deze neemt na overleg met de klager dan direct contact op met de directie en het bestuur.
 
Externe vertrouwenspersoon
Bernadette Hes-Boots (in-B-tween advies)
mail: info@in-b-tweenadvies.nl
tel: 06 2553 8458

Externe klachtencommissie
Soms zijn er klachten die u niet bij de school en/of het bestuur kan/wil neerleggen, maar liever rechtstreeks bij een landelijke externe klachtencommissie. Jong Leren is bij zo’n landelijke commissie aangesloten: de Stichting Onderwijsgeschillen (postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030-2809590, info@onderwijsgeschillen.nl)

Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl  
 
Heeft u een klacht? In deze afbeelding staan de stappen kort beschreven: 

Lees hier de volledige Klachtenregeling Jong Leren