Jaarverslag


Ieder jaar brengt Jong Leren een publieksjaarverslag uit. In dit publieksjaarverslag geven we een terugblik op het afgelopen jaar in de vorm van de highlights en belangrijke ontwikkelingen en resultaten.

Voor meer uitgebreide informatie, verwijzen we naar het bestuursverslag en de jaarrekening. Vanaf verslagjaar 2018 zijn deze ook openbaar. Hiermee leggen we verantwoording af over het het gevoerde beleid. Je vindt dus in het ons jaarverslag niet alleen feiten en cijfers, maar ook de achtergrondinformatie ter onderbouwing van die cijfers.

Als je meer wil weten over het onderliggende beleid van Jong Leren, lees dan verder onder Beleidsagenda.


Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) 2022

Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) 2021

Publieksverslag 2020
Jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) 2020

Publieksjaarverslag 2019 
Bestuursverslag en jaarrekening 2019 

Publieksjaarverslag 2018 
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015