Informatiebeveiliging en privacyJong Leren en haar scholen zijn zich zich zeer bewust van het belang van privacy. Op allerlei terreinen zijn maatregelen getroffen om zo bewust, veilig en correct mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, sollicitanten en andere betrokkenen. Dit hebben wij gedaan op basis van informatie die Kennisnet ter beschikking heeft gesteld.
 

Op school
We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”.
Dat betekent ook dat wanneer een leerling of medewerker een zwakke plek op het gebied van ICT of privacy opmerkt, hij/zij dit direct meldt en er geen misbruik van maakt, zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor gezocht kan worden (zie ook hieronder: Meldplicht). 

Verder vragen we ouders geen foto's of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie. Overige relevante privacygerelateerde informatie is opgenomen in de schoolgidsen en op de informatiepagina voor ouders (Overzichtspagina).

Met onze samenwerkingspartners hebben we afspraken (verwerkingsovereenkomsten) gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens.

Meldplicht
Als er sprake is van een datalek, moet dit altijd gemeld worden bij onze Functionaris Gegevensbescherming via meldpunt.datalek@jl.nu. Hoe klein ook. Deze registreert ieder datalek, doet eventueel onderzoek naar de oorzaak en bij ernstige gevallen moet dit datalek binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij niet-melden kan een boete worden opgelegd. In sommige gevallen moeten ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn) worden geïnformeerd. U kunt onze Functionaris Gegevensbeheer bereiken via: marco.dewitt@jl.nu


Recht op inzage
Ouders en medewerkers hebben recht op inzage in en/of correctie en verwijdering van hun eigen persoonsgegevens of van hun kinderen op een van onze scholen. Op pagina 16 t/m 18 van het IBP beleid van Jong Leren, staat beschreven wat de reikwijdte van deze rechten is en op welke manier een ouder of medewerker dit recht kan uitoefenen. Bovengenoemde geldt ook voor externe relaties van Jong Leren. 

Contact met de stichting
Wij gaan ervan uit dat geïnteresseerden en andere relaties die contact met ons opnemen, akkoord gaan met het feit dat wij hun gegevens opslaan wanneer daar een aanleiding voor is. Dit doen we omdat wij hen kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom Jong Leren en de scholen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn sollicitanten: wij houden hun gegevens een jaar in ons bestand met als doel om hen eventueel te benaderen wanneer een vacature voor hen beschikbaar is.

Informatiebeveiliging en privacy is een continu proces. We zullen er dagelijks werk van blijven maken.

Privacyverklaring
Wanneer u gegevens via een formulier op deze website verstuurt, zijn deze versleuteld via een SSL verbinding. Uw gegevens worden zodoende per e-mail naar ons verzonden en opgeslagen in de database van onze website. In de database worden deze gegevens maximaal 24 maanden opgeslagen, in de e-mailbox voor onbepaalde tijd. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen, om uw vraag te beantwoorden en/of uw verzoek in behandeling te nemen. Uw gegevens worden in een veilige omgeving bewaard en delen wij alleen met derden als dit nodig is ten behoeve van uw aanvraag.