Informatiebeveiliging en privacyJong Leren en haar scholen zijn zich zich zeer bewust van het belang van privacy. Op allerlei terreinen zijn maatregelen getroffen om zo bewust, veilig en correct mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders, medewerkers, samenwerkingspartners, sollicitanten en andere betrokkenen. Dit hebben wij gedaan op basis van informatie die Kennisnet ter beschikking heeft gesteld.
 

Op school
We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”.
Dat betekent ook dat wanneer een leerling of medewerker een zwakke plek op het gebied van ICT of privacy opmerkt, hij/zij dit direct meldt en er geen misbruik van maakt, zodat er zo snel mogelijk een oplossing hiervoor gezocht kan worden. 

Verder vragen we ouders geen foto's of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie. Overige relevante privacygerelateerde informatie is opgenomen in de schoolgidsen en op de informatiepagina voor ouders (Overzichtspagina).

Met onze samenwerkingspartners hebben we afspraken (verwerkingsovereenkomsten) gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens.

Contact met de stichting
Wij gaan ervan uit dat geïnteresseerden en andere relaties die contact met ons opnemen, akkoord gaan met het feit dat wij hun gegevens opslaan wanneer daar een aanleiding voor is. Dit doen we omdat wij hen kunnen informeren over de ontwikkelingen rondom Jong Leren en de scholen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn sollicitanten: wij houden hun gegevens in ons bestand met als doel om hen eventueel te benaderen wanneer een vacature voor hen beschikbaar is.

Informatiebeveiliging en privacy is een continu proces. We zullen er dagelijks werk van blijven maken.