Gemeenschappelijk medezeggenschapsraadDe scholen van Jong Leren hebben samen met het thuisfront/familie een grote en belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen: hen voorbereiden op de toekomst in een omgeving waarin ze zich competent, vertrouwd en veilig voelen. Deze belangrijke omgeving krijgt alleen vorm als de scholen en Jong Leren hun organisatie en beleid goed doordacht en structureel uitvoert, op de korte, maar ook op de lange termijn.
 
De GMR is de spreekbuis voor en door de ouders en personeelsleden. Goede communicatie tussen alle belanghebbenden is in het voordeel van het kwaliteit van het onderwijs. De GMR van Jong Leren komt bijna iedere maand bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de stichting in Heemstede. De onderwerpen worden grotendeels aangeleverd door het College van Bestuur. Gelang de aard van het agendapunt wordt de GMR om instemming, of advies gevraagd. Ook kunnen de GMR en de individuele MR-en zelf onderwerpen aandragen bij het bestuur. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het doel zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren in het bewaken of verbeteren van de processen. 

Verslagen van de vergadering worden na vaststelling rondgestuurd naar alle individuele MR-en, directeuren en het College van Bestuur.
 
De leden van GMR:
De GMR werkt met een clusterverdeling. Hiervoor is gekeken naar het aantal leerlingen van de scholen en is geprobeerd om een evenredige verdeling te maken. Het gemiddeld aantal leerlingen per cluster betreft 812 leerlingen. Ook is gepoogd om scholen in dezelfde regio te clusteren. Dat was echter niet bij alle clusters mogelijk.
 
Cluster 1 (Triade, De Brug, De Graankorrel)
Ouder:              Simone van Heemskerk (De Graankorrel – Kudelstaart)
Personeel:        Hanneke van der Zwaag (De Brug – Aalsmeer)
 
Cluster 2 (Het Mozaïek, Antoniusschool, De Polderrakkers)
Ouder:              Ton Blommestijn (Het Mozaïek – Nieuw Vennep)
Personeel:        Joyce Draijer (Het Mozaïek - Nieuw-Vennep)
 
Cluster 3 (Opmaat, 't Venne)
Ouder:              Asha Mees (Opmaat – Nieuw Vennep)
Personeel:        vacature
 
Cluster 4 (De Ark NV, Bommelstein)
Ouder:               Bas Walraven (Bommelstein – Nieuw Vennep)
Personeel:         vacature
 
Cluster 5 (Jong Geleerd, Immanuel, De Kameleon, Franciscus H.)
Ouder:               Kirstin Steijn (De Kameleon - Zwanenburg)
Personeel:         Rachel de Vos (De Kameleon – Zwanenburg)
 
Cluster 6 (De Tweemaster, De Reiger, De Paradijsvogel)
Ouder:               vacatur
Personeel:         vacature
 
Cluster 7 (Jacobaschool, De Ark H, KC de Molenwerf, Franciscus B.)
Ouder:               Karen van der Wiel (Jacobaschool – Heemstede)
Personeel:         Joan Brouwers (De Ark - Heemstede)
 
Cluster 8 (Theresiaschool, Aloysiusschool, Nicolaasschool, Mariaschool)
Ouder:               vacature
Personeel:         Marjolein Lambert (Aloysius – Overveen)

Ambtelijk secretaris:
Marjolijn Dalm (De Reiger - Lisserbroek)

Vanaf 23 mei 2018 gelden de geactualiseerde statuten,  de GMR reglementen en MR regelementen van Jong Leren voor alle medezeggenschapsraden en de GMR.

De GMR is te bereiken via: gmr@jl.nu