Gemeenschappelijk medezeggenschapsraadDe scholen van Jong Leren hebben samen met het thuisfront/familie een grote en belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen: hen voorbereiden op de toekomst in een omgeving waarin ze zich competent, vertrouwd en veilig voelen. Deze belangrijke omgeving krijgt alleen vorm als de scholen en Jong Leren hun organisatie en beleid goed doordacht en structureel uitvoert, op de korte, maar ook op de lange termijn.
 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de spreekbuis voor en door de ouders en personeelsleden. Goede communicatie tussen alle belanghebbenden is in het voordeel van het kwaliteit van het onderwijs. De GMR van Jong Leren komt bijna iedere maand bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de stichting in Heemstede. De onderwerpen worden grotendeels aangeleverd door het College van Bestuur. Gelang de aard van het agendapunt wordt de GMR om instemming, of advies gevraagd. Ook kunnen de GMR en de individuele MR-en zelf onderwerpen aandragen bij het bestuur. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het doel zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren in het bewaken of verbeteren van de processen. 

Verslagen van de vergadering worden na vaststelling rondgestuurd naar alle individuele MR-en, directeuren en het College van Bestuur.
 
De leden van GMR:
Tot voor kort werkte de GMR met een clusterverdeling. Recent is ervoor gekozen om conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te werken. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde (Aalsmeer e.o.). Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. 
 
Zuid-Kennemerland
Ouder:           Fabienne Claassen-Kirchhof (Jacobaschool - Heemstede)
Ouder:           Ivar Fennema (De Franciscus - Bennebroek)
Ouder:           Hester Laan-Diemer (Theresiaschool - Bloemendaal)
Ouder:           Remy Wilshaus (De Franciscus - Bennebroek)
Ouder:           Cathalijne Poppe (Theresia - Bloemendaal)
Personeel:     Fabio Maliepaard (Jong Geleerd - Halfweg)
Personeel:     Marjelle Kraaijenoord (Jong Geleerd - Halfweg)

Haarlemmermeer
Ouder:           Jeanine Van der Pijl (de Wikkeling - Nieuw-Vennep) 
Ouder:           Anton Lefeber (De Reiger – Lisserbroek)
Personeel:     Nathalie Mense (KC De Molenwerf - Heemstede)
Personeel:     Sissi van der Post (De Reiger – Lisserbroek)

Amstelronde (Aalsmeer e.o.)
Personeel: Kim Eveleens (IKC Triade - Aalsmeer)
Personeel: Hanneke van der Zwaag (De Brug - Aalsmeer)
Personeel: Jennie van Grieken (IKC Triade - Aalsmeer)

Ambtelijk secretaris:
Astrid van der Lans (IKC Triade - Aalsmeer)

Vanaf 13 oktober 2021 gelden de geactualiseerde statuten, het huishoudelijk reglement van de GMR, het GMR reglement en het MR reglement van Jong Leren voor alle medezeggenschapsraden en de GMR.

De GMR is te bereiken via: gmr@jl.nu