Gemeenschappelijk medezeggenschapsraadDe scholen van Jong Leren hebben samen met het thuisfront/familie een grote en belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen: hen voorbereiden op de toekomst in een omgeving waarin ze zich competent, vertrouwd en veilig voelen. Deze belangrijke omgeving krijgt alleen vorm als de scholen en Jong Leren hun organisatie en beleid goed doordacht en structureel uitvoert, op de korte, maar ook op de lange termijn.
 
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is de spreekbuis voor en door de ouders en personeelsleden. Goede communicatie tussen alle belanghebbenden is in het voordeel van het kwaliteit van het onderwijs. De GMR van Jong Leren komt bijna iedere maand bijeen. De vergaderingen vinden plaats in het kantoor van de stichting in Heemstede. De onderwerpen worden grotendeels aangeleverd door het College van Bestuur. Gelang de aard van het agendapunt wordt de GMR om instemming, of advies gevraagd. Ook kunnen de GMR en de individuele MR-en zelf onderwerpen aandragen bij het bestuur. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het doel zoveel mogelijk een positieve bijdrage te leveren in het bewaken of verbeteren van de processen. 

Verslagen van de vergadering worden na vaststelling rondgestuurd naar alle individuele MR-en, directeuren en het College van Bestuur.
 
De leden van GMR:
Tot voor kort werkte de GMR met een clusterverdeling. Recent is ervoor gekozen om conform de drie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te werken. Leden van de GMR vertegenwoordigen zodoende scholen vanuit Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelronde (Aalsmeer e.o.). Bij de samenstelling wordt ook het aantal leerlingen per regio in ogenschouw genomen. 
 
Zuid-Kennemerland
Ouder:           Karen van der Wiel (Jacobaschool – Heemstede)
Ouder:           Arthur Moerman (Aloysius - Overveen)
Ouder:           Ivar Fennema (De Franciscus - Bennebroek)
Personeel:    Marjolein Lambert (Aloysius – Overveen)

Haarlemmermeer
Ouder:           Ton Blommestijn (Het Mozaïek – Nieuw Vennep)
Ouder:           Bas Walraven (Bommelstein – Nieuw Vennep)
Ouder:           Ernst Jan van der Mei (Bommelstein - Nieuw-Vennep)
Ouder:           Richard Maertens (De Tweemaster - Vijfhuizen)
Personeel:     Rachel de Vos (De Kameleon – Zwanenburg)
Personeel:     Marije de Vos (Opmaat - Nieuw-Vennep)
Personeel:     Harima van Wijhe ('t Venne - Nieuw-Vennep)
Personeel:     Fleur Pluijlaar (De Vijfsprong - Vijfhuizen)
Personeel:     Jannieke Verkerk (Opmaat – Nieuw-Vennep)
Personeel:     Sissi van der Post (De Reiger – Lisserbroek)

Amstelronde (Aalsmeer e.o.)
Ouder:            Boris Bonsel (De Brug - Aalsmeer)
Personeel:      Hanneke van der Zwaag (De Brug – Aalsmeer)

Ambtelijk secretaris:
Joyce Draijer (Het Mozaïek - Nieuw-Vennep)

Vanaf 10 juni 2019 gelden de geactualiseerde statuten, het GMR reglement en het MR regelement van Jong Leren voor alle medezeggenschapsraden en de GMR.

De GMR is te bereiken via: gmr@jl.nu