College van BestuurStichting Jong Leren is het schoolbestuur met bevoegd gezag dat toezicht houdt op de aangesloten scholen. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit Marlies Bos en John van Veen. 
 

John van Veen


John van Veen is een onderwijsman in hart en nieren. “Ik wist al heel jong dat ik het onderwijs in zou gaan. Daar was geen twijfel over mogelijk. Na een lange carrière voor de klas en als directeur, heb ik in 2003 gekozen voor een stap verder. In mijn functie als CvB-lid is geen dag hetzelfde. Het leukste vind ik ervoor te zorgen dat kinderen met plezier leren!”    
   

Marlies Bos


Marlies Bos heeft meer dan 20 jaar leidinggevende en adviserende functies vervuld in het onderwijsdomein, waaronder domein regisseur werkgeverszaken van de PO-Raad. Marlies is goed bekend met de regio waar Jong Leren onderwijs verzorgt. “Ik voel me sterk verbonden met de missie, visie en identiteit van de stichting en haar scholen. Ik lever graag een bijdrage aan goed onderwijs en gelijke kansen voor alle kinderen op de scholen binnen deze mooie stichting.”