College van BestuurStichting Jong Leren is het schoolbestuur met bevoegd gezag, dat toezicht houdt op de aangesloten scholen. Sinds 1 januari 2016 vormen Paul Bronstring, Sytske Feenstra en John van Veen het College van Bestuur (CvB) van Jong Leren. Het CvB wordt bijgestaan door een team van beleidsmedewerkers (Staf). 
 

Paul Bronstring

Paul Bronstring is lang betrokken bij het onderwijs. “Na een aantal jaren als leerkracht te hebben gewerkt in het voortgezet speciaal onderwijs en het basisonderwijs, werd ik in 1983 directeur en vanaf midden negentiger jaren ben ik bovenschools actief. Eerst als bovenschools directeur en vanaf 2008 als lid van het College van Bestuur.” 


 

John van Veen

John van Veen is een onderwijsman in hart en nieren. “Ik wist al heel jong dat ik het onderwijs in zou gaan. Daar was geen twijfel over mogelijk. Na een lange carrière voor de klas en als directeur, heb ik in 2003 gekozen voor een stap verder. In mijn functie als CvB-lid is geen dag hetzelfde. Het leukste vind ik ervoor te zorgen dat kinderen met plezier leren!”    


 

Sytske Feenstra

Vanuit een achtergrond als pedagoog heeft Sytske Feenstra een aantal jaren gewerkt als onderwijsadviseur bij het Centrum voor Educatieve Dienstverlening in Rotterdam. “Daarna heb ik gewerkt als directielid van een aantal onderwijsbegeleidingsdiensten en in de jeugd-GGZ. Sinds 2010 werk ik als bestuurder in het primair onderwijs. Kernwaarden in mijn werk zijn: leren en ontwikkelen. Het leren van kinderen, maar ook van onszelf als onderwijsprofessionals die werken voor en met kinderen." 
 Deze cartoon is gemaakt tijdens een studiedag voor medewerkers van alle Jong Leren scholen (2016).