Onze ambities voor 2020-2024
slider placeholder

De afgelopen periode hebben leerlingen, medewerkers, directeuren en bestuurders zich gebogen over de vraag welke strategische keuzes Jong Leren voor de toekomst wil maken. Voor 2020-2024 hebben we drie rode draden geformuleerd: eigentijds onderwijs, professionele (leer)cultuur en samen werken. Deze nieuwe Strategische Beleidsagenda (SBA) geeft richting aan het schoolplan dat onze scholen iedere vier jaar opstellen. Onze scholen hebben hierbij de ruimte om eigen invulling aan de strategische keuzes te geven, bijvoorbeeld op basis van de eigen leerlingenpopulatie en/of het gekozen onderwijsconcept. Lees meer op www.jl.nu/sba.