De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren
slider placeholder
De Jozefschool en Halverwege gaan fuseren De ouders en leerkrachten van de RK Basisschool St. Jozef en CBS Halverwege in Halfweg stemmen in met het fusieplan van deze twee scholen. Na intensief overleg met beide MR-en is iedereen akkoord: vanaf het volgend schooljaar gaan ouders en kinderen al merken dat zij naar de nieuwe fusieschool gaan. Per 1 augustus gaan beide scholen verder onder de naam Jong Geleerd. Het doel is om een nieuwe school binnen een Integraal Kindcentrum te realiseren. De beoogde locatie voor de nieuwbouw is het Margrietplantsoen in Halfweg. De planning van deze nieuwbouw is in handen van de gemeente. Ouders Op 17 mei hebben alle ouders een rondleiding gekregen op beide scholen en zijn zij geïnformeerd over de plannen voor de nieuwe fusieschool, en hoe de tussenperiode tot de fysieke fusie wordt ingericht. De komende periode worden het nieuwe onderwijsconcept, de opvang en de interconfessionele identiteit in overleg met de ouders verder uitgewerkt. Integraal Kindcentrum Sinds 2016 is de wens uitgesproken om beide scholen te laten fuseren met als doel om een Integraal Kind Centrum in Halfweg te realiseren, zodat kinderen van 0 tot 13 jaar kwalitatief hoogwaardige opvang en onderwijs geboden kunnen worden. Hiermee speelt Stichting Jong Leren, waaronder beide scholen vallen, in op de demografische ontwikkelingen en behoefte binnen de gemeente. De nieuwe school voorziet in de behoefte van ouders en de gemeente om voor christelijk - Rooms Katholiek en Protestants Christelijk - onderwijs te kunnen kiezen.   Tussenperiode In de tussenliggende periode zijn de groepen verdeeld over de twee huidige gebouwen: een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. Om de ouders tegemoet te komen bij het brengen en halen van hun kinderen, zit er een verschil tussen de schooltijden van beide scholen van 5 minuten.   Onderwijs De basis voor het nieuwe onderwijsconcept is tijdens een werkconferentie en een aantal studiedagen verwoord als: Onderwijs met aandacht, kwaliteit en duidelijkheid. Hierbij staat het kind centraal en is de driehoek kind-ouder-school belangrijk. De nieuwe school beoogt hiermee dat alle kinderen zich veilig en gelukkig voelen op school en dat zij in verbinding staan met hun eigen omgeving. Iedere leerling leert zijn of haar eigen keuzes te maken om als zelfstandige, ambitieuze en verantwoordelijke tiener de school te verlaten.