Scholen Jong Leren maken werk van nieuwe privacywetgeving
slider placeholder
Sinds december vorig jaar staat het onderwerp ‘informatiebeveiliging en privacy’ op de agenda van alle 29 Jong Leren-scholen. Vanwege de veelomvattendheid van dit onderwerp, is stapsgewijs hieraan gewerkt. Beveiligings- en privacyrisico’s zijn geanalyseerd, aanvullende maatregelen zijn getroffen, beleid m.b.t. privacy is vastgesteld, verwerkersovereenkomsten worden afgesloten met verwerkers, het dataregister wordt gemaakt en werk en autorisatie afspraken zijn aangescherpt. Sinds maart 2018 wordt gewerkt aan de bewustwording bij alle medewerkers. Wekelijks ontvangen de medewerkers weetjes en tips over privacyproof handelen. Informatiebeveiliging en privacy is geen project dat we kunnen afronden. We zullen er dagelijks werk van blijven maken. Op www.jl.nu/ouders staat ons beleid en andere documenten (in ontwikkeling).