Jong Leren-scholen op 14 maart gesloten vanwege staking
slider placeholder
Het college van bestuur van Jong Leren ondersteunt de stakingsbereidheid van vrijwel alle medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland. Dat betekent dat alle Jong Leren-scholen op woensdag 14 maart 2018 gesloten zijn. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd bij de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog niet voldoende om een goede oplossing te realiseren voor de toekomst. Met deze staking wordt aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs. Hierdoor komen er te weinig nieuwe leraren bij en wordt het lerarentekort de komende jaren nog groter dan het nu al is. Jong Leren vraagt ouders om begrip en steun voor deze staking.