Beoordeling ‘Goed’ van de inspectie
slider placeholder

Op donderdag 12 mei heeft de inspectie een eindoordeel gegeven naar aanleiding van het vierjaarlijks bestuursonderzoek, dat in de periode 16 maart t/m 14 april heeft plaatsgevonden. 

Het eindoordeel is: goed. Dit oordeel is opgebouwd uit 3 onderdelen:

BKA1: visie, ambities en doelen = voldoende

BKA2: uitvoering en kwaliteitscultuur = (een dikke) goed

BKA3: evaluatie, verantwoording en dialoog = goed 

De inspectie: “Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het bestuur goed weet wat zij wil. Het bestuur geeft heldere kaders die de scholen ruimte geven om deze op hun eigen manier toe te passen. Deze ruimte voor autonomie en ontwikkeling wordt door alle lagen binnen de organisatie als zodanig ervaren. Op verschillende niveaus heeft de inspectie te horen gekregen dat men trots op Jong Leren is en dat ‘we boffen met het CvB’. Het bestuur is integer, zichtbaar en transparant. Het bestuur heeft goed zicht op de organisatie en wil graag reflecteren via een open dialoog.”

“Het personeel ervaart veel mogelijkheden voor ontwikkeling en professionalisering". Er is sprake van een sterke professionele leercultuur in alle lagen van de organisatie. Dit stijgt boven basiskwaliteit uit.” 

Het eindrapport van de inspectie van het onderwijs is online (of kijk op: www.jl.nu/ouders).