Nieuwe IKC van Jong Leren participeert in uniek warmte-koude
slider placeholder
Het nieuw te bouwen IKC Triade participeert in het realiseren van een energieuitwisselingsnet: Warmte-koude uitwisseling Hornmeer. Het NLDC datacenter van Aalsmeer koelt warmte weg, terwijl deze restwarmte in de omgeving goed gebruikt kan worden. Zo wordt onder andere Kindcentrum Triade gasloos. Hier zijn de samenwerkingspartners in IKC Triade, De Wegwijzer (Triade Hornmeer), De Hoeksteen (Triade Zuid) en kinderopvang Solidoe, heel tevreden over. “Als school heb je toch een voorbeeld-functie. Het project heeft ook een grote educatieve waarde”, aldus Paul Bronstring, bestuurder van Jong Leren, de stichting waar IKC Triade onder valt. Lees meer over dit duurzame initiatief: https://www.meerbode.nl/uniek-project-warmte-koude-uitwisseling-hornmeer/