Stopoz en Jong Leren onderzoeken samenwerkingsbestuur
slider placeholder

 

Na een uitgebreide verkenning hebben de schoolbesturen van Stopoz en Jong Leren geconcludeerd dat er voldoende aantrekkelijke redenen zijn om een onderzoek in te stellen naar een bestuurlijke fusie. Dit zou betekenen dat er een robuust samenwerkingsbestuur met 30 basisscholen in Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, en Zandvoort ontstaat. 

Na een uitgebreide verkenning hebben de schoolbesturen van Stopoz en Jong Leren geconcludeerd dat er voldoende aantrekkelijke redenen zijn om een onderzoek in te stellen naar een bestuurlijke fusie. Dit zou betekenen dat er een robuust samenwerkingsbestuur met 30 basisscholen in Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, en Zandvoort ontstaat. 

“Jong Leren en Stopoz hebben de laatste jaren al vaker gezamenlijk opgetrokken in de regio omdat onze manier van werken en ons gedachtegoed op meerdere punten vergelijkbaar zijn”, aldus John van Veen, bestuurder van Jong Leren. 

Door samen één bestuur te vormen zijn we beter in staat om de belangen van de leerlingen in de regio en van onze medewerkers te bedienen. Zo versterken we de ondersteuning aan de scholen op het gebied van professionalisering, expertise ontwikkeling, onderwijskwaliteit en carrièremogelijkheden door het samenvoegen van onze stafbureaus. Daarmee worden we een aantrekkelijke werkgever die medewerkers duurzaam aan zich kan binden. 

“Beide besturen staan op dit moment in hun kracht en hebben het onderwijs goed op orde. Kijkend naar de toekomst en de verwachte ontwikkelingen in het primair onderwijs, is volgens ons beiden intensivering van onze samenwerking in een fusie een logische volgende stap,” vertelt Maarten Stuifbergen, bestuurder van Stopoz.   

Het doel is om per 1 april 2024 de statutaire fusie te laten plaatsvinden en op 1 augustus daadwerkelijk operationeel te zijn. Door te fuseren worden we een samenwerkingsbestuur waarbij zowel openbare scholen als bijzondere (christelijke) scholen blijven bestaan. In het vervolgonderzoek worden de gevolgen van een bestuurlijke fusie voor de twee besturen zorgvuldig in kaart gebracht. 

Marlies Bos vult aan: “Onze krachtenbundeling levert meer ruimte en mogelijkheden om toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden in een samenleving waar digitalisering, personalisering en inclusief onderwijs terrein winnen. Goed en kindnabij onderwijs voor alle leerlingen blijven bieden is de belangrijkste drijfveer voor deze fusie”.