Jaarverslag 2021: een afwisselend jaar
slider placeholder
In ons jaarverslag 2021 blikken we terug op de prestaties die we met elkaar, ondanks elkaar afwisselende periodes van corona en normale schoolweken voor elkaar hebben gekregen. Op de scholen is onder andere gestart met de uitvoering van de NPO-plannen, 10&Meer is van start gegaan, het leerlingvolgsysteem IEP is geïmplementeerd en er is gewerkt aan de fusies van de Immanuëlschool met De Zevensprong (Rijsenhout) en de Nicolaasschool met De Duinroos (Zandvoort). En dat is slechts een kleine greep uit alle activiteiten en resultaten.
Voor al onze collega’s: hartelijk dank voor je inzet!
 
Lees ons jaarverslag op www.jl.nu/jaarverslag