Koning Willem-Alexander op werkbezoek IKC Triade Aals
slider placeholder
Op vrijdag 17 december heeft Koning Willem-Alexander een werkbezoek gebracht aan Integraal Kindcentrum Triade. Hij bezocht verschillende groepen en sprak met medewerkers, leiding en kinderen over hoe het is om op een kindcentrum te zitten en hoe de vierde corona golf ervaren wordt in het onderwijs en de opvang. Met dit werkbezoek wil de Koning alle medewerkers en kinderen in het basisonderwijs en kinderopvang een hart onder de riem steken in deze onrustige tijd. 

De Koning startte zijn werkbezoek met een gesprek over hoe onderwijs en opvang met elkaar samenwerken in een IKC en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Vervolgens kon de Koning zelf zien hoe kinderen van 0 tot en met 13 jaar in het gebouw van IKC Triade spelen en leren. IKC directeur Laura van Rossen verzorgde een rondleiding door het gebouw. De Koning bezocht eerst een verticale groep van 0-4 jarigen bij de kinderopvang en sprak vervolgens met leerlingen van groep 8. 

Rondetafel
In gezelschap van vertegenwoordigers van een ouder uit de medezeggenschapsraad, een leerkracht, de IKC directeur en bestuurders sprak de Koning over de impact van de vierde corona golf op de continuïteit van het onderwijs en de opvang. Zo werd de onrust besproken die corona veroorzaakt op en rond school en de opvang, bij leerlingen en hun ouders/verzorgers. Tijdens het gesprek werd stilgestaan bij onderwijsachterstanden en op welke manier hier met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aan gewerkt wordt om deze te verminderen. 
 
Afsluitend maakte de Koning kennis met twee groepen van de BSO. Hij sprak met een paar oudere kinderen (8-12 jaar) over corona en daarna met jongere kinderen (4-8 jaar) over hoe het is om na de les in hetzelfde gebouw voor de opvang te blijven.