NASCHOLING NT2 VOOR LEERKRACHTEN
slider placeholder

Nascholing NT2 voor leerkrachten 1 t/m 8

De gemeente Haarlemmermeer heeft steeds meer inwoners met een migratieachtergrond. Dat betekent dat het aantal anders- en meertalige leerlingen in het onderwijs ook groeit. Voor professionals is het daarom belangrijk om goed te weten wat dat betekent voor het handelen in de klas, zodat ook deze groep leerlingen goed bediend wordt.

Deze training wordt samen met Meer Primair, Jongleren en de Montessori vereniging Haarlemmermeer aangeboden. Er zijn 22 plaatsen die onderling verdeeld worden. Reserveren op deze pagina betekent nog niet automatisch dat je mee kunt doen. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

 

Korte inhoud:

De cursus NT2 in het basisonderwijs bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3 uur en is gericht op groep 1 tot en met groep 8. Elke bijeenkomst heeft een ander thema en wordt opgevolgd door een praktijkopdracht (alleen voor leerkrachten).

Tijdens de bijeenkomsten wordt literatuur verwerkt en staat casuïstiek uit de praktijk centraal. Bij elk thema horen praktijkopdrachten.

Voor wie:

Beoogde deelnemers zijn leerkrachten van groep 1 tot en met 8 primair onderwijs.
Alle leerkrachten hebben in hun dagelijkse lespraktijk te maken met NT2-leerlingen en taalzwakke leerlingen. Ook geschikt voor intern begeleiders en leidinggevenden die kennis willen hebben van onderstaande inhoud. Deze laatste deelnemers hoeven de praktijkopdrachten niet uit te voeren.

Met wie:

Hogeschool van Amsterdam
trainers: Luciënne Rijks-Klinkenberg & Sanne Hiddema

Deze trainers hebben ruime ervaring in het geven van een NT2 training in Amsterdam en omstreken en geeft voor een deel van haar werkweek zelf ook nog les. Zij kent de praktijk uit ervaring.

Aan het eind van het traject:

- kent de deelnemer enkele theorieën en uitgangspunten over tweedetaalverwerving en fundeert didactische keuzes op deze theorieën.

- zet de deelnemer didactische middelen in ter bevordering van de basisvaardigheden voor tweedetaalleerders (lezen, luisteren, spreken, schrijven en woordenschat).

- is de deelnemer kritisch ten aanzien van werkvormen, materialen en toetsen.

- (her)kent de deelnemer struikelblokken in communicatie en weet deze te vermijden/adequaat tegemoet te treden.

- kan de deelnemer opgedane kennis en vaardigheden vertalen naar de praktijk.

Afsluiting van de cursus:

Voorwaarde voor afsluiting is dat deelnemers minimaal 4 van de 5 bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkopdrachten hebben uitgevoerd.

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Dit certificaat vermeldt dat het traject is opgenomen in het landelijk Lerarenportfolio en voldoet aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen.

Tijdsinvestering:

De bijeenkomsten vragen van de deelnemers 3 uur voorbereiding per keer. Het gaat daarbij om bestudering van literatuur. Daarnaast voeren deelnemers in hun lespraktijk een aantal praktijkopdrachten uit.

Bijeenkomsten (5 x 2,5 uur) 12,5 uur

Voorbereiding (5 x 3 uur) 15 uur

Praktijkopdrachten 15 uur

Totaal 42,5 uur

Data en tijdstip:

Op woensdagen van 15.00-17.30 uur
bijeenkomst 1:  27 september 2023 Taalaanbod, interactie en feedback
bijeenkomst 2:  18 oktober 2023 Mondelinge vaardigheden
bijeenkomst 3:  8 november 2023 Woordenschat
bijeenkomst 4:  6 december 2023 Lezen en schrijven
bijeenkomst 5:  17 januari 2024 Meertaligheid en intercultureel communiceren

Locatie:

Nog nader te bepalen

Materialen:

De HvA verstrekt voor elke deelnemer de benodigde materialen. Dat zijn in ieder geval

-Cursushandleiding

-Kuiken, F & A. Vermeer (2013) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

-Diverse handouts

Tijdens de cursus maken cursisten gebruik van de digitale leeromgeving van de HvA.

Kosten:
€ 300,00

Informatie bij:

scholingsplein@jl.nu

Klik HIER om in te schrijven.