LIDO Scholingsplein Aanbod 2020-2021


Het LIDO Scholingsplein biedt een breed aanbod van relevante opleidingen, cursussen en trainingen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld, dus kom vooral nog eens terug op deze webpagina! Het cursusaanbod komt tot stand door vraag vanuit medewerkers, aangevuld met onderwerpen die aansluiten bij de strategische beleidsagenda van Jong Leren.Agenda Scholingsplein 2020-2021:
 

16 september Teach like a Champion - basis
16 september Workshop "Weet je nog een leuk boek?"
21 september Human Dynamics
23 september Netwerk intervisie bijeenkomst CVP
6 oktober Werkdruk de baas
6 oktober Basistraining (G)MR
7 oktober Training formatieve assessment
28 oktober Inspiratiemiddag jeugdliteratuur
18 november Kanjertraining licentie A
20 januari Open boek 2.0 cursus leescoordinator 
27 januari Meerbegaafdheid
24 maart Kanjertraining licentie B-C
24 maart Nascholingsbijeenkomst leescoordinator
7 april Nascholingsbijeenkomst leescoordinator
MEERBEGAAFDHEID
15-05-2020 14:04

Korte inhoud:

Voor leraren die nog geen of nauwelijks kennis hebben van (hoog)begaafdheid is dit de starterscursus. Je leert de lees meer ...

WERKDRUK DE BAAS
15-05-2020 13:25

Korte inhoud:

Buro Pro Ago richt zich in zijn programma’s op het stoppen of bijbuigen van een

lees meer ...

TRAINING FORMATIEVE ASSESSMENT
21-04-2020 13:13
Korte inhoud:
In de training gaan we aan de slag met een van de belangrijkste factoren in het verhogen van prestaties en in het aanleren van lees meer ...
KANJERTRAINING LICENTIE A
20-04-2020 14:40
Korte inhoud:
Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te worden. Dit is een driedaagse lees meer ...
TEACH LIKE A CHAMPION - BASIS
20-04-2020 14:35
Korte inhoud:
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Centraal lees meer ...
NETWERK INTERVISIEBIJEENKOMST CONTACTPERSOON VERTROUWENSPERS
20-04-2020 14:32
Korte inhoud:
De contactpersonen vertrouwenspersoon (CVP) houden hun opgedane kennis in de basistraining op peil en breiden deze uit. Het netwerk is een lees meer ...
KANJERTRAINING LICENTIE B-C
20-04-2020 14:15
Korte inhoud:
Verplichte nascholingsdag voor de Kanjertraining voor het verwerven van licentie B

Voor wie:
lees meer ...
HUMAN DYNAMICS
20-04-2020 14:05
Korte inhoud:
Human Dynamics laat de fundamentele verschillen zien tussen mensen als het gaat om het menselijk functioneren. Deze verschillen overstijgen lees meer ...
BASISTRAINING (G)MR
20-04-2020 12:55
Korte inhoud:
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? 
Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die lees meer ...
WORKSHOP "WEET JE NOG EEN LEUK BOEK?"
20-04-2020 12:26
Korte inhoud:
Kennismaking met boeken, genres en jeugdliteratuur, voor leerkrachten van groepen 1-8 die graag boekentips willen krijgen door verschillende lees meer ...
INSPIRATIEMIDDAG JEUGDLITERATUUR
20-04-2020 12:20
Korte inhoud:
Dit najaar staat tijdens de inspiratiemiddag leesbegrip centraal en wordt zowel vanuit de schrijver als de leerkrachtervaring belicht. lees meer ...
NASCHOLINGSBIJEENKOMST LEESCOÖRDINATOR
20-04-2020 12:13
Korte inhoud:
Om bij te blijven als leescoördinator is er twee keer per jaar een studiemiddag waarbij een
thema wordt uitgediept rondom boeken, lees meer ...
OPEN BOEK 2.0 CURSUS TOT LEESCOÖRDINATOR
20-04-2020 11:42
Korte inhoud:
Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school en draagt zorg voor de basis van een succesvolle lees meer ...