LIDO Scholingsplein Aanbod 2020-2021


Het LIDO Scholingsplein biedt een breed aanbod van relevante opleidingen, cursussen en trainingen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld, dus kom vooral nog eens terug op deze webpagina! Het cursusaanbod komt tot stand door vraag vanuit medewerkers, aangevuld met onderwerpen die aansluiten bij de strategische beleidsagenda van Jong Leren.Agenda Scholingsplein 2020-2021:
 

16 september Teach like a Champion - basis
16 september Workshop "Weet je nog een leuk boek?"
21 september Human Dynamics
23 september Netwerk intervisie bijeenkomst CVP
6 oktober Werkdruk de baas
6 oktober Basistraining (G)MR
7 oktober Training formatieve assessment
28 oktober Inspiratiemiddag jeugdliteratuur
29 oktober Into Words
11 november Actieve werkvormen Engels
18 november Kanjertraining licentie A (VOL!!!)
11 januari Vervolgtraining Human Dynamics
20 januari Open boek 2.0 cursus leescoordinator 
10 februari Executieve functies
2 maart Positief beinvloeden gedrag - basis
24 maart Kanjertraining licentie B-C (VOL!!!)
24 maart Nascholingsbijeenkomst leescoordinator
7 april Nascholingsbijeenkomst leescoordinator
20 april Positief beinvloeden gedrag - verdieping


 
VERVOLGTRAINING HUMAN DYNAMICS
30-10-2020 08:04

Korte inhoud:
Human Dynamics laat de fundamentele verschillen zien tussen mensen als het gaat om het menselijk functioneren. Deze verschillen overstijgen

lees meer ...
INTO WORDS
19-10-2020 07:52

 

Inhoud:
Binnen onze scholen is de spraaksoftware IntoWords beschikbaar. Hiermee kunnen we leerlingen die problemen hebben met het technisch lezen

lees meer ...
EXECUTIEVE FUNCTIES
23-06-2020 10:13

Inhoud
Tijdens deze scholing staan de executieve functies centraal. Je leert wat deze functies zijn, hoe deze zich ontwikkelen en waarom het  belangrijk is dat

lees meer ...
ACTIEVE WERKVORMEN ENGELS
22-06-2020 15:50

Inhoud en resultaat
Aan de hand van het wereldberoemde prentenboek van Michael Rosen “We’re going on a bear hunt”, word je meegenomen op

lees meer ...
POSITIEF BEINVLOEDEN VAN GEDRAG - VERDIEPING
08-06-2020 13:40

Korte inhoud:
Als het klassenmanagement op orde is, dit houdt in dat er duidelijke regels, routines en afspraken zijn, dan zal 80-90% van de leerlingen het gewenste gedrag

lees meer ...
POSITIEF BEÏNVLOEDEN VAN GEDRAG - BASIS
08-06-2020 13:40

Korte inhoud:
Om tot leren te komen moeten de leerlingen zich veilig voelen in de klas. Leraren hebben dan ook tot taak om een goed pedagogisch Klimaat neer te zetten. Maar

lees meer ...
WERKDRUK DE BAAS
15-05-2020 15:40

Korte inhoud:

Buro Pro Ago richt zich in zijn programma’s op het stoppen of bijbuigen van een destabiliserende ontwikkeling. Hierin uit zich

lees meer ...
MEERBEGAAFDHEID
15-05-2020 07:35

Korte inhoud:

Voor leraren die nog geen of nauwelijks kennis hebben van (hoog)begaafdheid is dit de starterscursus. Je leert de kenmerken van

lees meer ...
TRAINING FORMATIEVE ASSESSMENT
21-04-2020 13:13

Korte inhoud:
In de training gaan we aan de slag met een van de belangrijkste factoren in het verhogen van prestaties en in het aanleren van leervaardigheden waar

lees meer ...
KANJERTRAINING LICENTIE B-C
20-04-2020 14:51

VOL!!!!

Korte inhoud:
Verplichte nascholingsdag voor de Kanjertraining voor het verwerven van licentie B

Voor wie:
Leerkrachten in het

lees meer ...
TEACH LIKE A CHAMPION - BASIS
20-04-2020 14:35

Korte inhoud:
U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Centraal uitgangspunt: U

lees meer ...
NETWERK INTERVISIEBIJEENKOMST CONTACTPERSOON VERTROUWENSPERS
20-04-2020 14:32

Korte inhoud:
De contactpersonen vertrouwenspersoon (CVP) houden hun opgedane kennis in de basistraining op peil en breiden deze uit. Het netwerk is een plek waar men zijn

lees meer ...
KANJERTRAINING LICENTIE A
20-04-2020 14:21

VOL!!! JE KUNT NIET MEER INSCHRIJVEN

Korte inhoud:
Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen

lees meer ...
HUMAN DYNAMICS
20-04-2020 14:05

Korte inhoud:
Human Dynamics laat de fundamentele verschillen zien tussen mensen als het gaat om het menselijk functioneren. Deze verschillen overstijgen factoren als

lees meer ...
BASISTRAINING (G)MR
20-04-2020 12:55

Korte inhoud:
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? 
Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? In de

lees meer ...
WORKSHOP "WEET JE NOG EEN LEUK BOEK?"
20-04-2020 12:26

Korte inhoud:
Kennismaking met boeken, genres en jeugdliteratuur, voor leerkrachten van groepen 1-8 die graag boekentips willen krijgen door verschillende werkvormen in een

lees meer ...
INSPIRATIEMIDDAG JEUGDLITERATUUR
20-04-2020 12:20

Korte inhoud:
Dit najaar staat tijdens de inspiratiemiddag leesbegrip centraal en wordt zowel vanuit de schrijver als de leerkrachtervaring belicht. Uiteraard is er een

lees meer ...
NASCHOLINGSBIJEENKOMST LEESCOÖRDINATOR
20-04-2020 12:13

Korte inhoud:
Om bij te blijven als leescoördinator is er twee keer per jaar een studiemiddag waarbij een
thema wordt uitgediept rondom boeken, de

lees meer ...
OPEN BOEK 2.0 CURSUS TOT LEESCOÖRDINATOR
20-04-2020 11:42

Korte inhoud:
Een leescoördinator is de aanjager van leesbevordering binnen een school en draagt zorg voor de basis van een succesvolle leesbevordering, zodat alle

lees meer ...