Breinsleutels: het jonge kindKorte inhoud


Deze cursus is gebaseerd op het doe-, werk- en leerboek Breinsleutels - Het jonge kind voor pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten (groep 1 en 2). In de cursus krijgt u antwoord op vragen als: Waarom leren kinderen beter als je ze direct vertelt wat ze goed hebben gedaan? Waarom ondersteun je het leerproces bij jonge kinderen door het stellen van vragen? Waarom is het zo belangrijk om informatie vaak te herhalen?
De trainer legt aan de hand van kennis over het brein en leren uit wat er gebeurt in de bovenkamer van jonge kinderen als je informatie vaak herhaalt, als je meteen gerichte feedback geeft en als je vragen stelt.


Voor wie


Leerkrachten groep 1-2


Met wie


Tanja Gerritsen van de CED groep


Resultaat


De deelnemers ervaren aan de hand van praktische werkvormen welke breinfuncties ze daarvoor nodig hebben.  Zo ervaren ze ook welke breinfuncties ze zelf goed en welke ze minder goed ontwikkeld hebben.
Door het opdoen van eigen ervaringen met deze breinfuncties vergroten ze hun kennis over deze functies.
De deelnemers zien welke ‘deuren’ zij openen met het gebruik van werkvormen en activiteiten in de groep.
De deelnemers hebben d.m.v.  reflectie inzicht in hoe zij Breinsleutels inzetten in hun dagelijkse praktijk en of zij hier nog verbeteringen in aan willen brengen.


Tijdsinvestering


3 bijeenkomsten van 3 uur


Data en tijdstip


Locatie


Bestuurskantoor Jong Leren


Kosten


€ 185,00 per deelnemer (nascholingsbudget school, vraag toestemming aan jouw directeur)


Informatie bij


scholingsplein@jl.nu