Spelen in hoeken


 

Korte inhoud


Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling bij jonge kinderen is erg belangrijk. Uitdagende hoeken activeren en stimuleren het spel, de ontwikkeling en het taalgebruik van kinderen.
In deze workshop leert u hoe u de hoeken in het lokaal uitdagender kunt maken, zodat u het spel en het taalgebruik van de kinderen nog beter activeert. U krijgt tips over hoe u uitdagende hoeken kunt inrichten om er samen met de kinderen te spelen. Hoeken op het gebied van rollen- en constructiespel staan centraal.
In de workshop gaat u praktisch aan de slag waarbij u reflecteert, in gesprek gaat en brainstormt over het spelen in hoeken. Hoe werkt u nu met hoeken? Welke doelen verbindt u aan een hoek? Hoe richt u een hoek zinvol in? Hoe stimuleert u de taalontwikkeling in het spel? Werken met spelscripts, hoe doet u dat?


Voor wie


Leerkrachten onderbouw


Met wie


Mehrnaz Tajik van de CED groep


Resultaat


Na afloop van de workshop  geldt dat de deelnemer:
•    bewust is van het belang van spel in de hoeken.
•    kan formuleren welke hoeken er aanwezig (kunnen) zijn in groep
•    weet welke kenmerken een goede hoek heeft, die taalrijk spel uitlokt.
•    handvatten en ideeën heeft om het spel te verrijken en aan kan laten sluiten bij het thema.
•    zich bewuster wordt hoe je tijdens het spel in de hoeken aan doelen kunt werken.
•    spelscripts kan gebruiken ten behoeve van kwalitatief goed spel.


Tijdsinvestering


Eén bijeenkomst van 3 uur


Data en tijdstip


13 februari 2019 van 13.00 uur – 16.00 uur


Locatie


Bestuurskantoor Jong Leren


Kosten


€ 65,00 per deelnemer  (nascholingsbudget school, vraag toestemming aan jouw directeur)


Informatie bij


scholingsplein@jl.nu