REEDS GESTART - Meertaligheid


 

Korte inhoud

 

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun meertaligheid is geen struikelblok maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel leren van het Nederlands als schooltaal.
Wanneer de talige en culturele achtergrond van deze kinderen erkend en benut wordt, kan er zoveel meer worden bereikt: naast hun motivatie om Nederlands te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog.
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op het meertalig verwervingsproces, wat kan en mag u verwachten? Wat zijn de signalen van stagnatie? In de tweede bijeenkomst ligt de focus op hoe u de meertalige kinderen kunt begeleiden binnen het bestaande onderwijsaanbod en het vergroten van hun woordenschat.
 

Voor wie


Leerkrachten, IB-er
 

Met wie

 

Annemarie de Graaf, OnderwijsAdvies
 

Resultaat

 

Concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs.
 

Tijdsinvestering

 

Twee bijeenkomsten van 2,5 uur
 

Data en tijdstip

 

16-01 en 23-01 van 13.30 - 16.00
 

Locatie

 

Bestuurskantoor Jong Leren
 

Kosten

 

€ 175,00 per deelnemer  (nascholingsbudget school, vraag toestemming aan je directeur)
 

Informatie bij

 

scholingsplein@jl.nu