Opfriscursus Kanjertraining             


 

Korte inhoud

 

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De volgende doelen worden o.a. nagestreefd:

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen wordt in de Kanjertraining gebruik gemaakt van petten met vier verschillende kleuren. Deze petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. In deze cursus worden de beginselen van de Kanjertraining 'opgefrist' en kernoefeningen uit de Kanjertraining uitgelegd en (voor)gedaan.


Voor wie


Onderwijsassistenten op een (bijna) Kanjerschool, leerkrachten die de mobiliteit in zijn gegaan en op een (bijna) Kanjerschool komen te werken, vakdocenten gym, leerkrachten met een tijdelijk contract, leerkrachten die 'opgefrist' willen worden tussen twee trainingen door,.....?


Met wie

 

Christy van Dijken, Kanjercoördinator De Brug Aalsmeer


Resultaat


Inzicht en handvatten om met kinderen op een respectvolle wijze over gedrag te praten, praktijkoefeningen, zowel preventief als curatief om het vertrouwen en de respectvolle omgang met elkaar te bewerkstelligen. De petten zijn hierbij een hulpmiddel en helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘de wereld van vertrouwen’ en ‘de wereld van wantrouwen’.


Tijdsinvestering


2 uur


Datum en tijdstip


13 november, 16.00 - 18.00 uur


Locatie


De Brug, Aalsmeer


Kosten

 

geen


Info

 

christy.vandijken@jl.nu