Teach like a Champion - basisKorte inhoud


U leert concreet te kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van hun leerkracht/docent om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Centraal uitgangspunt: U kunt het gedrag van kinderen pas veranderen, als het gedrag van de leerkracht verandert.


Aan bod komen
 

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er ligt een sterke nadruk op leerkrachtvaardigheden in relatie tot opbrengstgericht en resultaatgericht werken.

Wat u verder nog moet weten…
Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. U krijgt tijdens de eerste bijeenkomst het boek Teach Like a Champion 2.0 uitgereikt.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van teachtechnieken. Het is van belang dat hierbij gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders.
Deze cursus is met 28RU opgenomen in het registerleraar.nl


Voor wie
 

Leerkrachten


Met wie
 

CED Groep Hanneke van de Keeken


Resultaat
 

De deelnemende leerkrachten zijn in staat om minimaal 12-15 teachtechnieken in de praktijk toe te passen.
De deelnemende leerkrachten zijn in staat om met en van elkaar te leren (tijdens de bijeenkomsten)


Tijdsinvestering

 


Data, tijdstip en locatie

 

Van 14.00 tot 17.00 uur
PCBS De Ark, Nieuw-Vennep


Kosten

 

€ 506,25 per deelnemer (nascholingsbudget school, vraag toestemming aan jouw directeur)


Informatie bij

 

scholingsplein@jl.nu