Actieve netwerken


Hieronder staan staan de netwerken genoemd die op dit moment actief zijn. Lees meer over deze netwerken of neem contact op met de netwerktrekker om te participeren of om mee te kunnen lezen (via intranet). 

Eigenaarschap
Groep 3
Leren leren
Coachend Begeleiden
Leidinggeven aan leerteams
Plusklassen / HB
Kleuters / doorgaande lijn 2-3

Informatie volgt nog:
ICC-coordinatoren
Taal/lees-coördinatoren
Kanjertraining


LIDO Leernetwerk "Eigenaarschap"


Eigenaarschap bij leerlingen vergroten


Wat is eigenaarschap eigenlijk? En hoe kun je dit vormgeven in de klas?

In dit leernetwerk verkennen we de mogelijkheden om eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. We maken gebruik van wat de literatuur hierover zegt en gaan op zoek naar een praktische vorm om in de klas uit te proberen.
 

Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met netwerktrekkers Anoushka van Lingen en Jocintha Persoon of stuur een mail naar lido@jl.nu


Anoushka & Jocintha


LIDO Leernetwerk "Groep 3"


Bespreken ervaringen


Groep 3 is een groep die eigenlijk overal buiten valt. De groep hoort niet bij de kleuters maar ook niet helemaal bij groep 4 tot en met 8.

Ons doel is om de ervaringen te bespreken, vooral gericht op de nieuwe taalmethode van ‘Veilig Leren Lezen’ (Kim-versie). Tijdens deze bijeenkomst hebben we al veel ideeën en tips uit kunnen wisselen. Vooral de extra verwerkingsopdrachten en spellen voor de kinderen bij de taalmethode. We wisselen ervaringen uit en gaan in de praktijk toetsen wat werkt.


Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met netwerktrekker Muriël Gazenbeek (muriel.gazenbeek@jl.nu) of stuur een mail naar lido@jl.nu


Muriël Gazenbeek
 

LIDO Leernetwerk "Leren leren"


Leren Leren... hoe doe je dat eigenlijk?


Leren leren is iets wat je steeds vaker hoort in het onderwijs.
Hoe kun je kinderen leren leren?
En hoe kun je dit vormgeven in de klas? 


Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met netwerktrekker Sanne Heijma of stuur een mail naar lido@jl.nu

 

LIDO Leernetwerk "Coachend begeleiden"


Ervaringen en kennis uitwisselen


In dit netwerk gaan we op zoek naar manieren om studenten en collega's op een zo goed mogelijke manier te kunnen coachen/begeleiden bij hun ontwikkeling en het oplossen van problemen waar ze tegen aanlopen. We wisselen ervaringen en kennis uit op dit gebied. Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met de netwerktrekkers Olga van Dorp en Eugenie Krijger of stuur een mail naar lido@jl.nu


Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met de netwerktrekkers Olga van Dorp en Eugenie Krijger of stuur een mail naar lido@jl.nu


Olga van Dorp

 

LIDO Leernetwerk "Leidinggeven aan leerteams"


Professionalisering faciliteren en versterken


Het leernetwerk 'Leidinggeven aan Leren' bestaat nu uit vijf schoolleiders die samen werken aan het vraagstuk 'Hoe kan ik het professionaliseren ons team faciliteren en versterken?'

Kwesties die op tafel zijn gekomen zijn onder andere: 'ruimte voor samenwerken en leren onder tijdsdruk en bij gebrek aan personeel'; 'samenwerking en netwerkleren met andere scholen'; 'de schoolontwikkeling en de individuele ontwikkeling van medewerkers'. Tijdens de bijeenkomsten hebben we achtergrondmateriaal en literatuur gebruikt over het leren in leerlandschappen en het leren in netwerken. De deelnemende directeuren zijn in deze periode aan het bekijken op welke manier zij met hun teams aan de slag kunnen om de lerende cultuur in de school nog verder te versterken.


Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Stuur dan een mail naar lido@jl.nu. Dit netwerk wordt aangestuurd door Naomi Mertens van MijnLeergemeenschap.


Naomi Mertens

 

LIDO Leernetwerk "Plusklassen/HB"


Kennis en ervaring delen


Ben je bezig met het opstarten van de plusklas?
Ben je beleid hierop aan het schrijven?
Werk je al een tijd met de plusklas en wil je kennis en ervaringen delen?
Sluit dan aan bij dit netwerk.


Contact


Wil je deelnemen, neem dan contact op met netwerktrekkers Linda Veringa en Ginette Woldringh of stuur een mail naar lido@jl.nu

 

LIDO Leernetwerk "Kleuters / Groep 3"


Kleuteronderwijs / doorgaande lijn 2-3


In dit leernetwerk wordt praktisch gekeken naar hoe de doorgaande lijn kleuters/groep 3 nog beter zou kunnen verlopen. Ook komen thema’s aan bod die in de onderbouw spelen, zoals de leerlijnen parnassys, een alternatief voor Cito in groep 1, portfolio’s enz.
 

Contact


Wil je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met netwerktrekker Bettina Zandstra of stuur een mail naar lido@jl.nu


Bettina Zandstra