LIDO Interne LeerteamsQ & A

Wat is een intern leerteam?
Hoe werkt het?
Waarom is het belangrijk om deel te nemen?
Wat zijn geschikte onderwerpen voor een intern leerteam?
Is een intern leerteam alleen geschikt voor leerkrachten?
Hoe start ik een intern leerteam op?
Wat wordt er van mij verwacht als deelnemer?
Hoe lang bestaat een intern leerteam?
Hoe vaak komt een intern leerteam samen?
Wat is het einddoel en/of concrete resultaat van een intern leerteam?
Welke ondersteuning/tools zijn er beschikbaar?
Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
 

Wat is een intern leerteam?
Een intern leerteam bestaat uit een groep collega’s binnen één school, die samen de onderwijspraktijk probeert te verbeteren. In een intern leerteam gaan professionele ontwikkeling van onderwijskundig professionals en onderwijsverbeterering hand in hand. Per intern leerteam staat er altijd een onderwerp centraal, dit onderwerp wordt in overleg met de directie gekozen. Vaak heeft dit betrekking op een ontwikkeling in jouw school, denk bijvoorbeeld aan tegenvallende resultaten of het ontwikkelen van een visie op zelfstandig werken. Elk leerteam stelt een leerteamleider aan die de voortgang van het leerteam bewaakt. Samen met collega’s in jouw interne leerteam onderzoek je wat werkt op het gebied van het gekozen onderwerp binnen jouw school én vooral ook waarom dit werkt. Een leerteam kan gedurende en na afloop van het leerteam aanbevelingen doen en verbeteringen aanbrengen op het gebied van het gekozen onderwerp. Binnen een school kunnen verschillende leerteams tegelijkertijd actief zijn. Het doen van onderzoek staat bij een intern leerteam altijd centraal. Een leerteam kan hierbij verschillende werkvormen hebben, zoals bijvoorbeeld het 8-tje van actieonderzoek, lesson study of de datateam® methode.

Hoe werkt het?
Elke school kan starten met het werken met interne leerteams. In overleg met elkaar kan een school kiezen om te starten met deze werkwijze. Wanneer jij op jouw school ook wil starten met interne leerteams, ga dan in gesprek met het team en jouw directeur. Wanneer een school wil starten kan er contact worden opgenomen met de projectleiders van LIDO. Zij kunnen scholen ondersteuning en advies geven op het gebied van interne leerteams.

Waarom is het belangrijk om deel te nemen?
Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Het is als onderwijskundig professional belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en deze te kunnen vertalen naar je eigen onderwijspraktijk. Het is tevens belangrijk dat de mensen uit de praktijk zélf kritisch nadenken over het onderwijs en hier verbeteringen in aanbrengen. Vaak gebeurt dit echter op een te ‘snelle’ manier. Voor elk probleem wordt snel een oplossing bedacht en geïmplementeerd. Achteraf blijkt dat vaak dat deze oplossing toch niet werkt óf dat het probleem eigenlijk een onderdeel van een groter, onderliggend probleem blijkt te zijn.
De werkwijze van interne leerteams zorgt ervoor dat je je samen met een groep collega’s op jouw school grondig kunt verdiepen in de ontwikkelingen. Op een systematische manier ga je onderzoeken wat goed werkt voor de kinderen en waarom dit werkt. Je kunt hierna gerichte en onderbouwde verbeteringen aanbrengen in de dagelijkse praktijk. Je bent op deze manier actief eigenaar van de ontwikkeling van het onderwijs en direct betrokken bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Belangrijk bij een intern leerteam is dat professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering hand in hand gaan en er zo een dubbel rendement is. De kennis binnen de school wordt vergroot en het onderwijs wordt tegelijkertijd verbeterd.

Wat zijn geschikte onderwerpen voor een intern leerteam?
Alle onderwerpen die actueel zijn op een school zijn geschikt om aan te pakken middels een intern leerteam. Van een lage score op een leerlingtevredenheidsonderzoek tot het verbeteren van de tafelkennis van leerlingen. Maar ook bijvoorbeeld voor het vertalen van het begrip eigenaarschap bij leerlingen naar de praktijk of het verbeteren van de overgang tussen groep 1,2 en 3.

Is een intern leerteam alleen geschikt voor leerkrachten?
Een intern leerteam is zeker niet alleen geschikt voor de leerkracht. Net zoals bij de tussenschoolse leernetwerken speelt bij interne leerteams ook juist de verticale samenwerking een belangrijke rol. Hoe meer er samengewerkt wordt in interne leerteams met collega’s met verschillende functies en/of taken, hoe effectiever dit zal zijn voor de beoogde onderwijsverbetering.

Hoe start ik een intern leerteam op?
Spreekt de werkwijze van een intern leerteam jou aan? Bespreek dit dan met jouw directeur. Samen kun je er voor kiezen om met interne leerteams aan de slag te gaan. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is, kun je uiteraard wel eventueel aansluiten bij een tussenschools leernetwerk. Je kunt voor de mogelijkheden met betrekking tot deze leernetwerken altijd contact opnemen met de projectleiders van LIDO via lido@jl.nu.

Wat wordt er van mij verwacht als deelnemer?
Wanneer je deelneemt aan een intern leerteam wordt er van je verwacht dat je actief betrokken bent. Het spreekt voor zich dat afspraken en deadlines nagekomen worden, je bent in het leerteam immers afhankelijk van elkaars input. De mogelijkheden van het inzetten van professionaliserings- of vergaderuren, voor deelname aan een intern leerteam, kun je bespreken met je directeur.

Wat doet een intern leerteamleider?
De leerteamleider bewaakt de voortgang van het leerteam door op de achtergrond en communiceert hierover met de directeur. Een intern leerteam werkt vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de deelnemers maar de leerteamleider houdt de rode draad en het einddoel in de gaten en zorgt ervoor dat het leerteam waar nodig bijgestuurd wordt.

Hoe lang bestaat een intern leerteam?
De duur van een leerteam hangt af van de werkwijze, het onderwerp en de hoeveelheid tijd die beschikbaar is. Je kunt een leerteam uitspreiden over een heel schooljaar of in een kortere periode intensief met elkaar samenwerken.

Hoe vaak komt een intern leerteam samen?
Ook dit is afhankelijk van de werkwijze, het onderwerp en de hoeveelheid tijd die beschikbaar is. Er is geen vastomlijnd kader met betrekking tot interne leerteams, elke school kiest een eigen, passende vorm.

Wat is het einddoel en/of concrete resultaat?
Het einddoel is tweeledig: zowel de professionele ontwikkeling van medewerkers als het verbeteren van de onderwijskwaliteit is het einddoel van een intern leerteam. Een concreet resultaat kan zich uiten in de veranderde praktijk in de school, verhoging van het leerrendement of een gedegen, onderbouwde visie van de school met betrekking tot een bepaald onderwerp.

Welke ondersteuning/tools zijn er beschikbaar?
Voor een advies met betrekking tot interne leerteams kun je altijd contact opnemen met de projectleiders van LIDO via lido@jl.nu. Zij kunnen jouw school ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van interne leerteams in de school. Zij kunnen ook verschillende tools aanreiken (bijvoorbeeld het 8-tje van actieonderzoek, lesson study of de datateam® methode) als hulpmiddel voor het leerteam.
Het is de bedoeling dat deze interne leerteams na afloop vervolgens op hun beurt andere leerteams kunnen ondersteunen in hun proces. Op deze manier is er sprake van een olievlekwerking en versterken onderwijskundige professionals zowel elkaars professionele ontwikkeling als de onderwijskwaliteit in de school.

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
Voor meer informatie kan je terecht bij de projectleiders LIDO: Femme Verberk en Donna van der Veldt. Mailen kan naar het volgende mailadres: lido@jl.nu Uiteraard kun je ook scholen die reeds werken met interne leerteams benaderen. Zij kunnen dan wellicht hun ervaringen en kennis delen met betrekking tot interne leerteams in de school.