LIDO Netwerken


 

De LIDO netwerken zijn gericht op de combinatie van leren met én van elkaar, door als multidisciplinaire groep nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen op basis van elkaars ervaringen en interesses.
 

Tussenschoolse leernetwerken en interne leerteams

Op deze pagina kun je meer informatie vinden over tussenschoolse netwerken en interne leerteams. Aan de hand van vraag-en-antwoord krijg je een goed beeld van beide werkvormen voor professionalisering en onderwijsontwikkeling.


Wat is het verschil tussen een tussenschools leernetwerk en een intern leerteam? 

Aan een tussenschools leernetwerk nemen collega’s van verschillende scholen deel. Een intern leerteam vorm je met een kleine(re) groep collega’s van je eigen school. In beide vormen staan het leren van en met elkaar én het onderzoeken en verbeteren van de praktijk centraal. Het uiteindelijke doel is altijd professionalisering en onderwijsverbetering.


Intranet tussenschoolse leernetwerken

Op het LIDO intranet hebben de tussenschoolse leernetwerken een eigen online omgeving om hun informatie, inspiratie en documenten uit te wisselen. Deelnemers van deze leernetwerken hebben toegang tot hun eigen onderwerp.
Wil je ook meekijken? Neem dan contact op met de netwerktrekker van het leernetwerk.
Deze vindt je bij het overzicht van actieve netwerken

Voor overige vragen kun je contact opnemen met LIDO.

           
   Ga direct naar:

 
Tussenschoolse leernetwerken

Interne leerteams

Actieve netwerken

Contact