LIDO Netwerken


 

De LIDO netwerken zijn gericht op de combinatie van leren met én van elkaar, door als multidisciplinaire groep nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen op basis van elkaars ervaringen en interesses.
 

Tussenschoolse leernetwerken en interne leerteams

LIDO netwerken bestaat uit twee onderdelen: tussenschoolse netwerken en interne leerteams.

Wat is het verschil tussen een tussenschools leernetwerk en een intern leerteam?
Tussenschools leernetwerk bestaat uit collega’s van verschillende scholen. Een intern leerteam vorm je met een kleine(re) groep collega’s van je eigen school. In beide vormen staan het leren van en met elkaar én het onderzoeken en verbeteren van de praktijk centraal. Het uiteindelijke doel is altijd professionalisering en onderwijsverbetering.

Op de eigen pagina's lees je aan de hand van vraag-en-antwoord over de beide werkvormen voor professionalisering en onderwijsontwikkeling.

Meer lezen over onze netwerken?
Op dit moment hebben we de volgende actieve netwerken: Toetsen, Bewegingsonderwijs, Snappet, Leiding geven aan leerteams, Groep 3 rekenen, Onderwijsassistenten, Kleuters - groep 3, Plusklassen en NT2. Het leernetwerk Eigenaarschap is afgerond met als resultaat een Menukaart met ideeën om leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun leerproces.

Op het LIDO intranet hebben de tussenschoolse leernetwerken een eigen online omgeving om hun informatie, inspiratie en documenten uit te wisselen. Deze is alleen toegankelijk voor medewerkers. 

Voor vragen kun je contact opnemen met LIDO.

              Ga direct naar:

 
Tussenschoolse leernetwerken

Interne leerteams

Contact