Visie


Goed onderwijs richt zich op een brede vorming van leerlingen in een sterk veranderende maatschappij. Scholen van Jong Leren leren kinderen de kernvakken en hebben daarnaast veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. De scholen werken daarbij vanuit drie invalshoeken:


Om dit te bereiken, werkt Jong Leren met haar scholen, schoolleiding, intern begeleiders, teams en bestuur continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het handelen van de leerkracht staat daarbij centraal, omdat zowel uit de praktijk als uit onderzoek blijkt dat het handelen van de leerkracht bepalend is voor de leerwinst van kinderen.
 
De visie van Jong Leren is nader uitgewerkt in de beleidsnotitie 'visie op goed onderwijs'


Deze cartoon is gemaakt tijdens een studiedag voor alle medewerkers van Jong Leren scholen (2016).