De Kameleon 
'Evenwicht tussen kennis, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Leren is leuk.'Locatie Plantsoenlaan (voorheen Gaandeweg)
Plantsoenlaan 4
1161 VW Zwanenburg
Tel.  020 4973429

Locatie Kinheim (voorheen De Meerbrug)
Kinheim 8
1161 AP Zwanenburg
Tel. 020 4973970 

E-mail directie: wendy.veldhuizen@jl.nu
Website: www.dekameleon.nl
Directeur: Wendy Veldhuizen