Aloysius 
Missie van de Aloysiusschool:
 
Kinderen hebben behoefte aan een wereld om hen heen die zin en betekenis heeft.
De Aloysiusschool helpt hen hierbij en heeft oog voor elk kind, en zijn ontwikkeling.
 
In het verlengde van deze missie hebben we drie kernwaarden geformuleerd die handen en voeten krijgen in onze visie op kinderen en onderwijs.
 
Onze kernwaarden zijn:Zandvoorterpad 8
2051 BC Overveen

Tel. 023 5277379
E-mail: info.aloysius@jl.nu
Website: www.aloysiusoverveen.nl
Directie: Patricia Dresens