Triade

Triade (locatie Hornmeer)
'Recht doen aan ieder kind'

Meervalstraat 25
1431 WE Aalsmeer
Tel. 0297 - 326 417

Triade (locatie Zuid)
'Leerlingen vrede en recht bijbrengen en meegeven, zodat zij (net als wij) aan een rechtvaardige maatschappij kunnen bouwen'.

Ophelialaan 230
1431 HS Aalsmeer
Tel. 0297 - 325 372

E-mail: directie.triade@jl.nu
Website: www.ikctriade.nl
Directeur: Laura van Rossen